fredag 27. februar 2009

Ny Israel-kritikk, er det ny antisemittisk uttalelse? Er Støre anti-semitt?

Vår utenriksminister Jonas Gahr Støre har i dag vært på besøk i Gaza. Hans uttalelser etter å ha sett krigens resultater var ganske klare. Støre snakker om «systematisk ødeleggelse», at mennesker ble «drevet ut av husene sine og skutt mens husene ble ødelagt». Mennesker som ble skutt med maskinpistol foran øynene på sine familiemedlemmer, samt ødeleggelse av bedrifter og næringsbygg. Støre karakteriserer Israels framferd som klart i strid med folkeretten. 
— Hva om jeg, OBB, hadde sagt dette, eller en annen som kunne mistenkes for å ta parti med palestinerne? Ikke da at jeg hadde vært palestinavennlig eller terroristsympatisør, nei, jeg hadde selvfølgelig vært stemplet som jødehater prinsipielt, som anti-semitt, nærmest på linje med de tyske nazistene som utryddet 6 millioner jøder under siste verdenskrig. Slik redaktør Mona Levin, eller formann og forstander i Det Mosaiske Trossamfund, Anne Sender, eller det fordekte israelvennlige propagandainstituttet INFO Midtøsten ved sin leder Martin Bodd, vil kalle dem som ikke fullt og helt slutter opp om Israel. Anne Sender er falsk nok til å stå fram og hevde at hun selvfølgelig godtar kritikk av Israel, men foreløpig har alt hun har sagt endt opp med å hevde at enhver form for kritikk av Israels handlinger, små som store, er et uttrykk for antisemittisme. 
Nå har altså Støre vært til stede i Gaza og uttalt det samme som alle nøytrale og alle som ikke er 100,00 % for Israel, har sagt. Da er det interessant å merke seg at Levin, Sander og Bodd tier og ikke kaller Støre for antisemitt. — Hvorfor tør de ikke det? Bra er det, men feige tilhengere av massemord og folkerettsstridige handlinger avslører de seg som når Støre unntas fra antisemittisme-merkelappen, deres eneste forsvar for enhver kritikk mot statens Israels handlinger .

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.