mandag 2. februar 2009

«Israel er en rasistisk stat» — løsner det?

Sett femti år tilbake i tid, jeg synes det er vanskelig å se de store politiske framskrittene i Norge og ute i verden. Men hvertfall med palestinernes sak synes jeg det går framover. Det var ikke mange støttespillere i 1967. Det forferdelige israelske overfallet på palestinerne i Gaza vekket mange. I dag la fire personer fram en uttalelse til den norske regjeringa om hva den må legge til grunn i sitt videre arbeid. De fire er: Ingjald Ørbeck Sørheim (tidligere statssekretær ved statsministerens kontor), Erling Folkvord (bystyrerepresentant i Oslo og tidligere stortingsrepresentant for Rødt), Marianne Marthinsen (stortingsrepresentant Ap) og Øyvind Sagedal (sogneprest i Øyer og tidligere leder av Palestinakomiteen). (Ingen fra SV?). Uttalelsen går rett i hjertet på israelsvennenes nest siste halmstrå, nemlig at Israel er en demokratisk stat med like rettigheter til alle. De fire skriver at tida nå er inne for «at også det offisielle Norge må si klart i fra at den apartheidliknende staten Israel er den grunnleggende årsaken til krigene på palestinsk og israelsk jord. …Staten Israel har en lovgiving og en daglig myndighetspraksis som på viktige områder sorterer egne borgere etter kulturell/etnisk tilhørighet. Israel har bygd Muren og delt opp den okkuperte Vestbredden slik at de ”palestinske” områdene likner mer og mer på de sørafrikanske bantustans. Israel utvikler seg til en stat med sterke likhetstrekk med det apartheidregimet i Sør-Afrika som holdt Nelson Mandela innesperret i 27 år.» Hele uttalelsen ligger her
Jeg tillater meg å se på dette oppropet som et kvalitativt sprang i den politiske kampen for palestinerne og mot staten Israel.
Nils Butenschøn, som i sin siste bok har reist tvil om realismen i tostatsdrømmen, har i en tidligere artikkel gått nøyere inn på de rasistiske og etnisk diskriminerende sidene ved staten Israel, klikk her.
Tidligere debattredaktør i Klassekampen, Ali Esbati, hevder at Israel i dag de fakto er en rasistisk stat.
Israels siste halmstrå? Det er at nazistenes massemord av jøder og mange andre jødeforfølgelsen gir staten Israel rett til å fortrenge og utrydde palestinerne. Men hvem kan troverdig forsvare et nytt folkemord med et tidligere folkemord?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.