tirsdag 10. februar 2009

Kapitalismens krise: Støtte til hvem for hva?

Søndag la regjeringa fram sin krisepakke nr to for bankene. Den er i hovedsak mottatt med stor støtte og sympati fra alle politiske partier, fra næringslivet ved NHO, fra LO og fra Klassekampen (på lederplass i dag). (I papirutgaven er politisk redaktør Anders Horn oppgitt som lederartikkelens forfatter, mens det på nettet står at redaktør Braanen er lederens forfatter.) En av de få som er kritisk, er Peder Martin Lysestøl, også i Klassekampen i dag, foruten Rød Ungdom og Rødt som vil nasjonalisere bankene.
En regjering skulle drive politikk, kanskje. For meg er politikk striden om fordelinga av goder og byrder. Men hvor er striden her? Arne Strand i Dagsavisen, tidligere statssekretær for statsminister Gro H. Brundtland, mener regjeringas forslag er et langt steg i retning av «sosialdemokratiet» og at det nå viser kriseforståelse når de «borgerlige» partiene aksepterer opplegget. Tja…
Et av Stoltenbergs mantra nå for tida er «Fordi vi har holdt igjen i gode tider, kan vi nå bruke penger når det er dårlige tider». Dette er en påstand som faktisk er feil, for om vi hadde brukt 10-20-30 eller til og med 100 milliarder mer hvert år de siste 5 til 10 åra, kunne vi likevel brukt like mange penger som nå. Men om påstanden hadde uttrykt en realitet, er jo Stoltenbergs påstand riktig nok. Og den gjelder for noen, nemlig bankaksjonærer og noen bankledere og hele finansnæringa som ikke har holdt igjen i gode tider, men forsynt seg grovt til personlig berikelse. Disse klager nå over dårlige tider, og for å hjelpe bankene finnes plutselig de oljemilliardene som ikke fantes til pensjonene, til vedlikehold av offentlige bygg, til vann i svømmebasseng, til sykehusene, til kollektivsatsing, til sykkelveger og til alle andre ønsker. 
Lysestøl hevder at dagens krise er en etterspørselskrise, og det derfor er feil når regjeringa pøser inn midler på tilbudssida. Han mener at det nå i stedet burde vært satsa på en varig øking av offentlig sektor og også slik gjøre oss mer robuste mot kapitalismens konjunktursvingninger. I stedet fortsetter iflg Lysestøl nedbygginga av offentlig sektor. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.