torsdag 19. februar 2009

Hijab, burka og uni-form

Jeg er blitt spurt om min mening om hijab til politiuniformer. Her er mitt svar:

1. Debatten om hijab i tilknytning til politiuniform er ikke en diskusjon om bruk av hijab, men en debatt om uniformer konkret og prinsipielt.
2. En uni-form er en ens-form. Motsatsen til uni-form er pluri-form, og da snakker vi jo ikke om uniform i det hele tatt. Egentlig er debatten om politiske og religiøse markeringer i tillegg til uniformen over med en klargjøring av begrepet uniform.
3. Når det offentlige har bestemt seg for at det i visse sammenhenger skal brukes uniformer, er jo det for at det skal gis et ens inntrykk som styrker legaliteten og legitimiteten til det arbeidet de med offentlig uniform utfører på vegne av fellesskapet. Det er jeg enig i.
4. Derfor er jeg imot enhver personlig markering av politiske og/eller religiøse standpunkter på uniformen. Personlig markering er jo egentlig en protest mot den legitimiteten på fellesskapets vegne som uniformen er ment å gi. 
5. Det er ikke mulig bare å snakke om hijab i tillegg til uniformen, da må en også snakke om retten til å markere uniformen med burka (som skjuler den helt), chadora, merker mot selvbestemt abort, pins for private kristne skoler betalt over skattepenga, merker for Fritt Palestina, for LO-medlemskap eller mot norsk krig mot Afghanistan.
6. Jeg avviser altså at hijab er et så viktig symbol, religiøst eller kulturelt, at det står i en særstilling i forhold til alle andre religioner og politiske retninger at det ville være diskriminerende å ikke tillatte akkurat hijab i tillegg til en offentlig uniform. Nærmest som en klage på utforminga av uniformen. Hijab er jo ikke forbudt å bruke privat. Hijab er et symbol som tar utgangspunkt i menns makt over kvinner, der kvinner pålegges å ikke utfordre menns «ukontrollerbare» og «sterke» seksualdrift ved å vise sitt hår (!). (Herman Wildenvey skrev: «Håret er kvinnens pryd»).
7. Hijab er dessuten et historisk nytt symbol, ikke en gang tillatt i alle muslimske land. 
8.Bruken av hijab til uniformer, eller pins for Fritt Palestina på uniformene, har ikke noe med retten til å ytre seg å gjøre. Det er fullt lovlig å argumentere offentlig for bruk av hijab/burka/Palestina-merker  generelt og i tillegg til offentlige uniformer.
9. At det tidligere har vært gitt prinsipiell tilltatelse til bruk av hijab i tillegg til tolluniformer og i forsvaret, endrer ikke på mitt syn: Dette er uriktige vedtak. Ei heller at det er få som bruker hijab i tillegg til uniformen, her som i f. eks. London. Eller at muslimske kvinner i politiet faktisk er imot bruk av hijab.

Derimot ser jeg ikke forbud mot hijab til offentlig uniform som viktig for å hindre nærmest muslimsk overtaking av Norge, som noen vil ha det til. Det er en fare som er sterkt overdrevet, heldigvis. Mer om mitt syn på religionene og hvordan beskytte oss mot religionenes undertrykking seinere.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.