onsdag 28. april 2010

Politimann uten hjelm drept

I går omkom dessverre en syklist i Buskerud. Den 39-årige mannen hadde iflg NRKs tekst-tv for Buskerud (side 176) i går svært stor fart, falt over styret og døde momentant i følge politiets opplysninger.

Politiet opplyste videre at vedkommende ikke brukte hjelm, fant NRK plass til å opplyse i den korte meldinga. Hvorfor ga politiet denne opplysninga til mediene, og NRK brakte det videre? Selvfølgelig fordi politiet (og NRK?) mente at dette var årsaken til ulykken, uten at det direkte ble sagt. Bare for at vi likevel skulle forstå at det var årsaken. Men kan vi være sikker på at vedkommende ville overlevd om han hadde brukt hjelm? Tenk om vedkommende ville ha blitt drept likevel? Hjelmen kunne ha vært for dårlig, ikke hjulpet eller syklisten kan ha dødd av andre skader. Og hvorfor skal politiet gå ut og årsaksforklare en trafikkulykke straks? Det gjør politiet når det dreier seg om syklister, og da tilsier trafikkpolitiets ryggmarksrefleks to ting: 1) Årsak og skyldspørsmål må avgjøres straks, og 2) syklisten har alltid skylda. Blir en syklist nedkjørt og drept av en trailerhenger i en høyresving, er politiet alltid på pletten, før kroppstemperaturen på den avdøde har kommet ned i 30 grader, og frikjenner yrkessjåføreren.

Jeg veit at det har vært tatt opp med politidirektoratet at politiet ikke straks skal gå ut og avklare årsaks- og skyldspørsmål i trafikkulykker, særlig der syklister er involvert. Men det nytter ikke. Syklister er trafikkens pariakaste, og for politiet trafikkproblem nr 1.

Trygg Trafikk, de fryktsomme tantenes organisasjon for uhemmet vekst i privatbilbruken, er mot alt som ikke tjener dette formålet. Blant annet vil de ha hjelmpåbud for alle syklister alltid. Som i den australske byen Perth der nesten ingen sykler lenger. Trygg Trafikk krever imidlertid ikke hjelmpåbud for passasjerer i baksetet i biler, trass i at også dem får mange alvorlige hodeskader. Det kan hindre veksten i bilbruken og det tør ikke Trygg Trafikk si noe om. For øvrig mener jeg at en alltid bør bruke hjelm når en trener på sykkel, men at det ikke er nødvendig når en sykler småærender i byen.

I forrige uke ble en politimann på tragisk vis drept i tjenesten. Han brukte ikke hjelm da.

søndag 18. april 2010

Kolberg – Aps redning

Arbeiderpartiet har problemer med å finne kandidater som kan utfordre Høyres store dominans i Drammen og andre sentrale buskerudkommuner.

Målt i oppslutning etter siste stortingsvalg er Martin Kolberg personlig den desidert mest populære politiker i Buskerud. Ikke mindre enn 52 751 stemte på han i hele fylket, det er mer enn 37 %. Han fikk også klart størst oppslutning i Drammen med hele 12 383 stemmer, nesten 50 % mer enn nr to. Høyres nåværende ordfører, Tore Opdal Hansen, gjenvalgt én gang, vil bli knust av den personlig populære Kolberg. Dette er imponerende etter en svært kort lokalpolitisk karriere. Riktignok var Kolberg litt uheldig i starten da han sa han ville være rikspolitiker og ikke lokalpolitiker, og ikke ville prioritere Gullaug. Men han tok seg fort inn, særlig da han offentlig utøvde seksuelle tilnærminger med en mannlig statsråd. Kolbergs popularitet er ikke tilfeldig. Han er fra rikspolitikken kjent i partier, organisasjoner og fagbevegelsen som en svært sjarmerende mann; alltid lyttende, ydmyk og tolerant overfor alle og med et sjeldent vinnende vesen. Særlig er det grunn til å framheve Kolbergs innsikt og engasjement i miljøspørsmål, som ikke på noen måte er innskrenket av hans utsyn gjennom frontruta på sin kjære og ofte brukte bil. Hans argument om at det ikke er så nøye om det blir kollektivtrafikk til det drømte nye mammut-sjukehuset på Gullaug, er jo forbilledlig: «Det er jo likevel ikke plass til flere biler i Drammen sentrum». Kolberg har åpenbart en stor internasjonal karriere som miljøpolitiker foran seg, større enn Gro Harlem Brundtlands. Denne framtidige miljøkarrieren er likevel ingen grunn til at ikke Drammen Ap må satse på han som sin ordførerkandidat, og få han til å melde flytting fra bygdekommunen Lier til Drammen by. En av landets mindre kjente valganalytikere framhever også betydningen av populære ordførerkandidater for partioppslutningen. Setter Drammen Ap i tillegg opp Erik Dalheim som første varaordførerkandidat, og Leif Haraldseth som andre varaordførerkandidat, kan det ikke være mange i Drammen, om noen, som ikke vil stemme Ap ved neste kommunevalg. En oppslutning på nær 100 % for Ap vil jo i tillegg trekke enda flere forskere til byen som et internasjonalt særtilfelle under frie valg. — Ingen bør være i tvil:

Martin Kolberg som ordførerkandidat vil være Drammen Aps løsning og redning!