lørdag 29. august 2009

Birkebeinerbrødet – en bløff
I dag sykler 17 000 syklister Birkebeinerrittet. Det rundt 90 km lange sykkelrittet fra Rena til Lillehammer. Alle syklister ønskes god tur, også de som ikke har sykler til minst 20 000 kroner, og de som har en årsinntekt under den påståtte gjennomsnittsinntekten på 700 000 kroner. Bare så det er sagt, jeg er verken på startstreken eller langs løypa.

Birkebeinerrittet gir meg et påskudd til å snakke om bløffen fra Bakers, Birkebeinerbrødet. Verken navnet eller symbolet for en birkebeiner er vel merkevarebeskytta? Det er helt sikkert på grunn av idrettsarrangementene at Bakers har valgt å kalle et av sine brød for Birkebeinerbrødet. Og dermed gi inntrykk av at dette er sunt og næringsrikt brød berekna for idrettsutøvere i harde og energikrevende konkurranser. Bakers skriver da også om brødet: «Birkebeinerbrødet kvalifiserer nærmest til å bli kalt Norges nasjonalbrød. I hele 35 år har brødet vært en del av nordmenns kosthold.» Og videre: «Nåtidens mange Birkebeinere kan i hvert fall ha med seg dette mellomgrove og mettende brødet på skituren i marka eller sykkelturen i skogen.»

Brødet er meget mørkt, og det gir umiddelbart inntrykk av at dette er et grovt og sunt brød. Men ser en nærmere på den varedeklarasjonen som produsentene er påbudt å oppgi, hvertfall inntil EU kommer inn og forbyr det, går det fram at brødet bare er 50 % grovt. De fleste brød som er ekstra sunne og grove har en grad på 75 % grad. Men ikke det mørkeste brødet av alle, Birkebeinerbrødet, «nasjonalbrødet». Det er vel farga mørkt for å gi et helt feilaktig inntrykk, at et ikke særlig grovt brød er svært grovt. Et brød med et sånt navn og en sånn farge burde selvfølgelig vært 100 % grovt.

Denne bløffen blei tatt opp av NRKs forbrukerprogram FBI alt i 2005. Der kom det blant annet fram at det skulle bli en merking av brødenes sammensetning fra neste år, altså fra 2006. Men det må være noe galt med merkinga. Bakers tegner en sirkel med ¾, 75 %, grovt, når brøda har en grovhetsgrad på 54 %. Godt under 50 % blir gjort til 50 %. Bakers skriver seg vel med det inn i vitenskapshistoria, med nye matematiske forhøyingsregler som gjør 54 % til 75 %?

Frekt av Bakers. Griper Forbrukerrådet fatt i Bakers? Noen andre? Journalister?

lørdag 22. august 2009

Hvor er det blitt av naturvernet?

Nå kappes selvutnevnte miljøverne om å sette i gang miljøvennlig energiproduksjon. Det de kappes om, er å sette i gang flest mulig vindkraftanlegg. I går hadde en av lederne i Miljøpartiet de grønne en kronikk i Klassekampen der han uttrykte sin støtte til vindkraftutbygging.

Det er åpenbart miljøvennlig og fornybar energi den som er utviklet gjennom vindmøller. Men det er da ikke dermed sagt at det bare er å sette i gang slik produksjon?

I hele mitt voksne liv har hovedinnsatsen for naturvern vært mot vasskraftutbygging, en åpenbart fornybar og miljøvennlig energi. Det har vært mot oppdemming av vann som Gjende og en rekke andre elver og dammer. Det har vært irrelevant at den energien som er produsert av kontrollert vann har vært fornybar. Ødeleggelsene av naturen med vanntomme elver, stygge strandsoner og like stygge demninger, har vært viktigere enn at energien vannet produserer er fornybar. Seirene vi har fått har vært riktige, nederlagene tunge å bære (Alta).

Men denne vurderinga føler jeg omtrent er fullstendig fraværende når det gjelder vindmøller. Venstre, som oppfatter seg som et miljøvennlig parti og gjerne vil innbille oss andre det også, er skikkelig indignert og opprørt over det de mener er den rød-grønne regjeringas manglende satsing på vindmøller. Men hvorfor er vindmøllenes vansiring av landskapet, og dreping av fugl som ørner, et ikke-tema for Venstre og for alle de andre partiene? Måten de begrunner sin beundring for vindmøller, skulle jo egentlig også tilsi at de vil gå inn for oppdemming og utbygging av resterende ikke utbygde vassdrag? Slik vel Høyre, Frp og Arbeiderpartiet i dag mener?

Jeg savner faktisk heller en innsats for bølgekraft. Den er både fornybar og vel ikke på langt nær så miljøskadelig?

Jeg er medlem av både Norges Naturvernforbund og Den Norske Turistforening. Og jeg synes at innsatsen mot vindmøllenes landskapsødelegging ikke har vært på det nivået den burde ha vært. Det vil si på samme nivå som den nødvendige motstanden mot vassdragsutbygginga.

torsdag 20. august 2009

Valgordninga - til fordel for de største partiene

Det er reist en debatt om valgordninga vår er rettferdig. Det er problemstillinga mellom hvor mye en stemme skal telle i de største byene i forhold til distriktene, som er reist.
Interessant nok er valgordningas belønning av partiene jo større de er, ikke tatt opp til debatt. Det passer selvfølgelig ikke inn i de aksepterte problemstillingene til opinionsstyrerne.

Valgordninga er slik at et parti må ha flere stemmer for å få det første mandatet, enn de etterfølgende. Dette er begrunnet ut fra behovet for «styringstillegg», for å sikre at parlamentet kan velge en styringsdyktig regjering. Folkets politiske meninger er altså «ikke gode nok», men de største partiene må inn og «regulere» folks meninger slik at de blir som de ønsker. Og det er jo all grunn til å være enig med de politiske kommentatorene. Det vil ikke ta seg ut om det blir like lett for Rødt å få sitt første mandat som Arbeiderpartiet å ta sitt fjerde i Oslo for eksempel.

Altså: Bort med det første delingstallet 1,4 for mandatutregning, innfør delingstallet 1 i stedet for 1,4. Men å gi fra seg mandater for å få en politisk sammensetning i samsvar med velgernes ønsker, det må vel regnes som utenkelig tross all hylling av demokrati?

Sykkelsport, sykling og tilrettelegging

Det er hevdet at det var 50 000 tilskuere som så på Oslo Grand Prix i går. Gledelig stor interesse for sykling, altså. Mange sykler i Norge, til og fra jobb og til fritid og trening.

Som en sa til meg her om dagen, noe av det mest typisk norske er å gå på tur. Men tilrettelegging for daglig sykkelbruk i Norge, er jo nærmest fraværende. Alt på 1970-tallet ble det i nasjonale transportplaner sagt at norske byer og tettsteder skulle ha sammenhengende sykkelvegnett. Førti år seinere, finnes det ikke en eneste by i Norge med sammenhengende sykkelnett.

Det er grunn til å fundere på hvorfor i det hele tatt byråkrater og politikere gidder å si noe fornuftig om fordelen av daglig sykkelbruk og sykling for voksne, når de overhodet ikke mener det.

Men hvorfor være misfornøyd med syklingens muligheter i Norge? For det er i Norge lov å selge sykler, det er lov å bruke dem, og det er ikke skuddpremie på syklister — foreløpig hvertfall. Da er det vel ingen grunn til å klage?

tirsdag 18. august 2009

Må berre sei det!

Gode og velmeinande Yousuf Gilani kom med ein utfordring til Ap og Frp på Fjesboka, og så kom eg med ein kommentar eg berre ikkje kunne halde attende. Det får vere måte på, Yousuf! Totalitære regimer kritiserast med rette, men kvifor snakker meiningsbererane ikkje om den verste ulykka som har råka menneskeslekta i heile vår tid dei siste to hundre tusen åra — religionane? Dei som har utrydda og tyrannisert utan tvil flest menneske? Mye er forbode i vår tid. Men det mest kriminelle og bestialske, krig og religionar, er fullt ut tillate! Det er ikkje til å forstå!
Mitt svar til Gilani på Fjesboka er:
Sorry, men menneskehetens største svøpe og undertrykking i all vår eksistens, er religionene. De er totalitære og fullstendig irrasjonelle, og bygger på ekstremt tilbakeliggende innfall utarbeida av kunnskapsløse mennesker for over to tusen år sida. Jeg har brukt hele mitt liv til å bekjempe den menneskeforaktende og intolerante livsbenektende kristendommen. I vår del av verden er kristendommen tvunget i kne, den har heldigvis tapt ideologisk. Og er tvunget til en viss toleranse. Men dens verste utslag har vi heldigvis forbudt ved lov, og gitt mennesker flest menneskeverd og et godt liv. — Aldri verden, ikke faen, om jeg skal legge ned motstanden for den enda verre og mindre påvirka av human utvikling, den islamske religionen. De vil slakte meg, og jeg ser ingen annen utveg at de må «slaktes» før vi forbyr deres galskap som vi har forbudt den kristne galskapen. Noen religioner er ikke fullt så ille, som den norrøne og særlig den buddistiske. Johan Galtung har en gang pekt på at de mest krigerske religionene i verden er den kristne og den islamske. Toleranse er jo umulighet for de religiøse. For hvis motparten har rett, har de jo sjøl fullstendig feil og innrømmer at de er meningsløse. Og det går ikke. Skal menneskene bli lykkelige, må alle religioners forferdelige intoleranse og undertrykking rett og slett forbys, slik vi forbyr drap og annen kriminalitet!

lørdag 15. august 2009

Berlin: OL i 1936, VM i 2009


I forbindelse med OL i Berlin i 1936, tildelt Hitler-Tyskland av Den internasjonale olymiske komite for å hedre Hitler og nazismen, skrev Nordahl Grieg dette diktet:

Niggeren Owens sprinter,
germanerne stuper sprengt.
Det blonde Stadion undres,
og Føreren mørkner strengt.
Men tenk da med trøst på alle
jødiske kvinner og menn
som sprang for livet i gaten —
dem nådde dere igjen!

fredag 14. august 2009

Ikke av, men på grunn av svineinfluensa…


Helsemyndighetenes hovedbudskap om svineinfluensaen er at den er en lett variant av den årlige vinterinfluensaen. I praksis har de imidlertid et annet budskap. Min personlige erfaring er at operative helseledd fra fastlegens forværelse til legevakt og sjukehus skyr mulige svineinfluensasmitta som spedalske. Derfor gjør førstelinjepersonellet heller ikke noe forsøk på å stille diagnose. Jeg feilte noe helt annet enn svineinfluensa, men ble kjørt langt ned i «kjellergulvet» fordi ingen turte å behandle meg. To ukers slitsomt sykeleie inkludert en ukes sykehusopphold ble et helt unødvendig resultat for meg.

Nettopp faren for slike konsekvenser tipset jeg Dagsrevyen om 8./9. august. Men som en ryggmargsrefleks slo Dagsrevyens myndighetslojalitet til og avviste bastant en slik mulighet som utenkelig (en helt unødvendig blamering).

Jeg er selvfølgelig ikke den eneste i Norge som blir behandlet med slik frykt og systematisk feildiagnostisering, uansett hva Dagsrevyen måtte innbille seg. Det betyr at mennesker med influensaliknende symptomer som astma, bronkitt og lungebetennelse nå kommer til å forbli ubehandla lenge, og dermed også noen — for lenge. Mange vil måtte lide, og mange sikkert dø, helt unødvendig. Ikke av svineinfluensa, men på grunn av svineinfluensa. Hvis ikke helsemyndighetene endrer holdning.