onsdag 30. januar 2013

Æren for avsløring av ideologisk nyhetsformidling

I min blogg fra i går ga jeg Jon Hustad ære for at han hadde tatt opp dette. Det står jeg ved. Men i Dagbladet hevdes det at det var Nina Hjerpset-Østlie på Document.no som først plukket fra hverandre NRKs reportasje, og at den «Deretter [ble] plukket opp av Dag og Tid». Dagbladet skriver også: «flere kommentatorer - deriblant Dagbladets Andreas Wiese, Sven Egil Omdal i Stavanger Aftenblad og Nettavisens Elin Ørjasæter - har tatt til orde for en dypere redegjørelse for vurderingene som ble gjort før saken ble sendt.»

Innslaget er nå sletta fra NRKs sider, men nettavisa Journalisten har likevel lagt ut innslaget så alle kan se det. 

Reporteren bak det manipulerende innslaget er Rune Henriksen Jørstad. Han sitter i styret for SKUP, som skal påskjønne særlig kritisk journalistikk. 

tirsdag 29. januar 2013

Ideologisk nyhetspåvirkning — NRK propaganderer multikulturalismen

Journalist Jon Hustad har påvist at en reportasje i Dagsrevyen om en dom i Bergen tingrett inneholdt mange faktiske feil og klart fordreide fakta. Dommen gjaldt ei mor, sigøyner/romfolk, som blant annet hadde lagt til rette for en voldtekt av sin 11-årige datter mot betaling, 10 000 €. Ei hending som blei gjentatt to ganger til, samt at dattera blei tvangsgifta bort. Mora blei også dømt for menneskehandel med to barn som ikke var hennes egne. NRK-journalisten hadde tilgang til hele dommen, men lagde en reportasje som passa inn mønsteret med storsamfunnets og rettsvesenets overgrep mot romfolk og minoriteter. Reportasjen som blei sendt i Dagsrevyen, unnlot å omtale voldtektsovergrepet mot hennes datter som hun arrangerte mot betaling, og som hun blei dømt for. Og de øvrige overgrepene hun blei dømt for. 

Overfor fagbladet Journalisten forsvarte NRK reportasjen med «Hensikten med reportasjen var å sette søkelys på det prinsipielle ved at romfolk er dømt for menneskehandel for at deres egne barn blant annet solgte smykker.» Det er bare det at ingen i denne saka er dømt for å selge smykker!

NRK forsvarte først reportasjen, og vakla litt før nyhetsredaktør Stein Bjøntegård i NRK i Dag og Tid 25.01.13 innrømmer at NRK «… ser i ettertid at flere forhold i dommen er av en så alvorlig karakter at reportasjen ga et feilaktig inntrykk av faktum. Det tar Dagsrevyen veldig på alvor. Vi er derfor enige om at reportasjen ikke skulle blitt sendt. Dagsrevyen vil også beklage framstillingen reportasjen fikk, overfor den fornærmede jenta.» (Merk «veldig på alvor»).

I samme nummer av Dag og Tid kommenterer Hustad denne innrømmelsen i en egen artikkel med følgende ingress: «NRK har bede om orsaking for å få ro i saka. Det er ikkje godt nok. Dei må forklara korleis dette kunne skje.». Rein manipulasjon, er overskrifta Hustad gir sin artikkel. Han viser med opplysninger fra dommen at det er feil på feil i NRK-reportasjen. Utenom at sjølve overgrepet ble unnlatt omtalt, gikk det av reportasjen fram at det «var synd i» den dømte fordi hun «var så fattig.» Men som det også står i dommen NRK hadde adgang til: Hun sendte 800 000 kroner hjem den korte tida de oppholdt seg i Norge. En gjennomsnittlig årslønn i Romania er 35 000 kroner. Tjue årslønner.

Dette er bare ett tilfelle. Likevel: Svaret på Hustads spørsmål om «korleis dette kunne skje» kan bare være at journalister, også de «upolitiske», oppfatter sitt oppdrag ideologisk: Det er ikke sannheten som skal fram, men en ideologi som skal bekreftes gjennom å finne fram til enkelttilfeller som bekrefter ideologien. Ethvert tenkelig eller utenkelig eksempel kan brukes til å bevise den «vedtatte sannhet» som i dette tilfellet er at romfolk til enhver tid og alltid er noen uskyldige forfulgte.

Det er hevet over tvil at romfolk åpenbart lever et uverdig liv, også undertrykt og plaga av statlige organer, særlig i Øst-Europa. Men maktpersoner blant romfolk ønsker dette elendige livet opprettholdt; for ellers mister disse nøkkelpersonene makt over de andre romfolka. Levemåten uten skolegang og vanlig utdanning, og uten fast bopel, gjør det imidlertid umulig å leve et tilstrekkelig rikt økonomisk og åndelig liv. For tilhengerne av multikulturalisme og flerkultur er dette imidlertid et ikke-tema.

Journalisten må ha trodd at han/hun hadde en god sak som han/hun kunne vri til slik at den passa inn i det ideologiske mønsteret; det som kan kalles «vegkartet for journalistisk beskrivelse av romfolk». Da er fakta uviktig. Journalisten hadde hele dommen tilgjengelig, og kunne dermed sett at denne saka ikke passa inn i det ideologiske mønsteret som han/hun ville bekrefte. Dagsrevyen kunne også ha lest dommen som en kvalitetssjekk av reportasjen. Dette ene tilfellet bekrefter NRKs prinsipielle og ideologiske linje i slik saker. Den nye NRK-sjefen hylla også «flerkulturen» i sitt tiltredelsesintervju i Dagsrevyen. Sannheten er at hadde Dagsrevyen kjent til fakta i denne saka, så hadde de ikke tørt å omtale den, av redsel for å bli anklaga for angrep på minoriteter. Men å bli dømt til fengsel for å selge sin egen 11-årige datter til voldtekt for betaling, hadde vel fått omtale om overgriperen hadde vært en etnisk hvit norsk kvinne?

Dagsrevyens manipulasjon skyldes dens ideologiske tilslutning til den multikulturelle ideologien. En ideologi som er blitt politisk styrende blant de ledende politikerne og journalistene i Norge. Multikulturalismen, også blant eliten i Norge hylla med honnørordet flerkulturell, betyr å prioritere grupperettigheter foran individuelle rettigheter til medlemmer i en gruppe. For å unngå gruppediskriminering diskrimineres enkeltindividet i gruppene. Ayaan Kirsi Ali skriver i boka Nomade: «I den virkelige verden fører ikke lik respekt for alle kulturer til en variert mosaikk av fargerike og stolte mennesker som i fredelig samhold opprettholder et vidunderlig mangfold av mat og håndverkstradisjoner. Det fører til lukkede enklaver av undertrykkelse, kunnskapsløshet og misbruk.»

Nå er det ikke bare multikulturalismens propagandablad Ny Tid som ukritisk slår et slag for multikulturalismen, men som vi også har sett, NRK ved Dagsrevyen. Alternativet er ikke å kritisere propagandajournalisten som lagde reportasjen, eller som Hustad krever: «…møta sanksjonar i form av ein lengre ferie», fordi alt ansvar «er til sjuande og sist personleg». Nei, det er det forutinntatte tenkesettet, ideologien, som skygger for fakta. Det er den feilaktige ideologien som er problemet, ikke en manipulerende propagandajournalist.

Kommer NRK til å ta et oppgjør med ideologien sin? Neppe. NRK har makta og er dermed ufeilbarlige, og trenger ikke se kritisk på sin ideologi.

torsdag 24. januar 2013

Da Norge ble lammet - et varsel om ei ny tid?


Dette innlegget stod på trykk i Aftenposten i dag:

Fra onsdag 16. januar og ut uka stod det politiske Norge stille. Regjeringa og partiene avbrøt alt ordinært arbeid, og regjeringa har sendt det beste vi har av krisepersonell og kommandosoldater til en annen verdensdel. NRK har sendt kontinuerlig uten å ha annet å melde enn spekulasjoner og «Intet nytt». Hvorfor?

Ni norske statsborgere i Algerie var savnet. Men hver uke i 2011 døde det fire personer i trafikken. Omtrent 1 900 nordmenn døde i ulykker i fjor. Jeg beklager ethvert av disse dødsfallene, og støtter alle tiltak for å hindre andre i å lide samme skjebne. Med disse tallene som bakgrunn, er det da mulig å forstå at en hel nasjon, den offentlige delen av den, kan bli helt lammet og bare opptatt av denne ene saka, utenom sportsresultatene?

Dessverre, jeg kan ikke det. Selv om det gjelder nordmenn i utlandet, dramatisk og brutalt angrepet av vår nye fiende, islamske terrorister. Enten er dekninga overdimensjonert, eller så varsler det ei ny tid for Norge i verden.

onsdag 23. januar 2013

Stalsbergs nyliberalistiske godhet


Dette er en kommentar til Linn Stalsbergs kronikk i Klassekampen 12. januar i år. Det sendt Klassekampen 14. januar, men ble sagt ikke registrert mottatt i debattredaksjonen, og at det nå ikke er aktuelt å trykke det. Javel. Artikkelen legges likevel ut her, og det går egentlig klart fram hvilke synspunkter jeg er uenig med Stalsberg om. Motforestillingene, som Stalsbergs meninger, gjelder ikke bare 12. og 14. januar 2013.

Linn Stalsberg begynner sin «Signert» 12.01.13 med å fastslå «Vi dyrker de sterke, vinnerne iblant oss». Av den øvrige teksten går det fram at dette har blitt mer markant som resultat av «globale ideologiske trender vi glatt slipper inn over grensene våre uten et eneste kritisk spørsmål». Men hva er det faktiske grunnlaget for å kunne fastslå dette? Kan Stalsberg legge fram empiri for denne påståtte samfunnsutviklinga?

Jeg tviler på at dyrkinga av enerne er sterkere nå enn dyrkinga før var av personer som Roald Amundsen, Fridtjof Nansen, kong Haakon eller Einar Gerhardsen. Vil mange tusen drammensere i dag stå gatelangs i kulda for en gravferd gjennom byen slik de gjorde i 1934 for en skiløper som nådde toppen ti år tidligere? Er det ikke heller sånn at enerne nå i større grad blir kritisert? Arbeidsgivere sier vel nå overfor ansatte at alle er viktige? Jeg kjenner meg ikke igjen fra arbeidsplasser at kolleger dyrker enerne og ikke fellesskapet, og at det i styrer i idrettslag og boligsamvirket ikke vektlegges at «alle skal med». Og aldri har det vel noen gang vært mer akseptert i Norge at de som faller utafor skal få politisk støtte til økonomisk hjelp?

Jeg er enig med Stalsberg i at et samfunn ikke kan akseptere «utenforskap». Det er feil samfunnsideologi å overse at alle bidrar. Et godt samfunn må legge til rette for at ingen plages av fattigdom og nød. Men ingen samfunnsform kan frita menneskenes ansvar for sine egne livsvalg, bare frata.

Stalsberg skriver at sympatien for «asylsøkere, papirløse flyktninger eller uføre» «forsvinner», og vil at vi da «burde ta et oppgjør med den kulturen vi har». Men de som i tiår har ivret for økt innvandring og som i følge Stalsberg har gitt oss «en og annen innvandrer», har også unnlatt å tallfeste antallet innvandrere, asylsøkere og papirløse flyktninger som kan komme til Norge. Og hvilke krav til endringer som innvandrerne skal kunne kreve av nordmenn. Er det ikke i stedet innvandringsentusiastenes argumenter som har vist seg å ikke stemme, og at det er derfor de mister oppslutning? Stalsberg har tydeligvis ikke oppdaget at nyliberalismens talspersoner ønsker seg økt innvandring, som Kristin Clemet i Civitas. Forståelsen av Clemets ønsker er viktigere enn Stalsbergs ønske om «kulturoppgjør».

«Snillisme» er et godt og nødvendig begrep, ikke en «tragedie», som Stalsberg skriver. «Snillisme» er alternativet til «Gjør din plikt, krev din rett». For «snillistene» ser ikke at det faktisk finnes noen som er utspekulerte. Noen som vil lure seg unna forpliktelsene, eller ikke aksepterer dem, og «bare skal ha». Som «utenforskap» for egne kulturelle tradisjoner. Og som ler av «den dumme norske staten».

Det norske samfunnet med sin «kultur» — uten tvil et av verdens beste land å leve i — fortjener andre forsvarere enn Christian Tybring-Gjedde og andre kritikere enn Linn Stalsberg.

tirsdag 22. januar 2013

Ja, oslodialekten har tapt: Dansken vant i Oslo


Oslo Mållag inviterte til møte på Kampen Bistro i går kveld om oslodialekten. Debatt med tittel «HOLDER OSLOMÅLET PÅ Å DÆVVE? - Å trur 'u?» (jeg fikk tittelen gjennom Facebook, kan muligens være uriktig). Professor Janne Bondi Johannessen innleda for å begrunne sin påstand. Med hjelp av språkundersøkelser fra 1970-tallet og fram til i dag, der det også var brukt en språkundersøking fra 1907 og flere av Oskar Braatens verk. Som en artig innledning sa hun at mange dansker på 1800-tallet sa at det bare var i Norge de snakka fint dansk.

Johannesson oppsummerte funn fra opptak av språkbruk:
 • tjukk l finnes ikke lenger i Oslo blant yngre
 • diftongene, som i sein (sen), stein, finnes fortsatt, men svekkes sterkt
 • ø for u og y som i stønn (for stund), er ikke vanlig lenger
 • det at østlandsk behandler fremmedord som er vanlig i norsk, trøkk på første staving som dirrektør, fabbrikk osv, er ut. Det var også på veg ut blant unge alt på 1970-tallet
 • tre kjønn er også ut. Rett nok så brukes fortsatt former som lampa og gata, men aldri mer ei lampe og ei gate, som er kravet til at det skal kalles et kjønn (at det er samsvarbøying). At forma «mora mi» fortsatt blir litt brukt, er ikke nok til å si at vi fortsatt har tre kjønn i Norge
 • itte og inte, som blei brukt i 1907, ble knapt brukt når vi «gamle» av i dag vokste opp.
 • vårs og vårses, faktisk brukt litt på 1970-tallet, finnes heller ikke mer
 • henner, hu og ´a er det lite igjen av.
 • i 1970 var hu mer vanlig enn hun. Nå finnes ikke hu
 • «dem» er borte. «De og dem» er egentlig dansk. Det er «dom og døm» som er norsk, men det hørtes litt bondsk ut, og forsvant etter hvert ut
 • «ham» er også borte, sjøl om det sjelden kan sees skrivi
 • spørreord som å for hva (å er borte?, å mange ganger, å tid?, å hen?) og vekken stol og vekka lampe (1907/Braaten); brukes ikke mer
 • åffer brukes heller ikke mer, men likevel har åssen så vidt overlevd
 • å be ´a mor, er borte.
 • eierskap til slektninger er borte: mor hans, plassen hans Knut. Men «mora hans» kan høres
 • kløyvd infinitiv, typisk østnorsk, fantes 1970. Ikke lenger.


Kort sagt, den «dannede dagligtale» har fått gjennomslag: Dansken vant i Oslo!

Har hun målt det hun har ment å undersøke, og har tatt hensyn til feilkilder osv, er det  vanskelig å si noe annet enn at hun har rett. Usannsynlig er det jo heller ikke. Og jeg merker meg at hun sier at det ikke var dialekten i Oslo vest som vant. For den har ikke eksistert. Det var dansk mot oslomålet. Borte er min dialekt, sjøl om jeg ikke liker det, og beklager det. Den typiske oslodialekten, som det for eksempel kommer fram gjennom Rolf Søders plate «Jargong Vålereng´» forsvinner. Og mer enn andre dialekter. Rønsen nevnte sangen fra EU-kampen i 1972: «Å ska´ en stakkar gjørra?». En helt utenkelig språkbruk i dag.

Den naturlige oslodialekten som reelt fantes, feilaktig kalt SUF-språket, var noe som jeg og andre, mest av politiske grunner, prøvde å holde på. Som et ledd i å verdsette vanlige folk, og særlig deres rett til å kunne ta ordet i forsamlinger uten å bli håna og latterliggjort for «feil» språk av slipsgjengen lengst til høyre i Studentersamfundets kro i Storgata. Men folk flest, og da især ungdommen etter 1970, har ikke sett det slik. Kanskje mer av naturlig utvikling, enn av politiske grunner. Eller kanskje på grunn av 1970-tallets språkstrid? 

I Oslo er det i dag bare menn som er håndverkere som opprettholder den tradisjonelle oslodialekten, sa Johannessen. Men dem er det for få av. Av industriarbeidere er det bare igjen rundt 10 000 i Oslo, nevnte en fra salen.

Jeg spørte henner: åffer? (!)
Janne Bondi Johannessen mente det var to grunner til denne utviklinga:
 1. Høyere utdanning gjør at du ikke lenger identifiserer deg med gravemaskinføreren og hans språk.
 2. Den andre grunnen var påvirkning fra innflytterne, ikke fra utlandet, men fra alle andre deler av landet. Ungdommer velger blant alle dialektene, og de velger sammen. Det kom også fram fra salen at det samme skjer i Gudbrandsdalen. Så langt som opp til Otta legger flere om til å snakke mer normert lillehammersk eller det jeg vil kalle sosiolekten på Oslo vest.

Arild Rønsen
var tilbudt rolla som medinnleder. Hvorfor, tenkte jeg. Han skrøyt av at han ikke var boklært om språk, men dog både typografutdanna (ei yrkesgruppe som tradisjonelt har vært svært språkkunnige), og at han hadde undervist litt på en videregående skole i Oslo nylig.

Jeg hadde på forhånd venta at han skulle si at det var fint at oslodialekten blei påvirka av innvandrere fra tredje verden, les pakistanere. Det gjorde han. Bare fint at vi sa sjole og sjørt, mente han. «Utviklinga». Og kom med argumentet som han kom til å bruke mye i debatten, «Who cares?» (Er nå detta no´ å bry seg om, ´a?).

Det mest oppsiktsvekkende var at han sa at språk kun er kommunikasjon, og det eneste du formidla gjennom ord var meninger. Han så derfor fram til at alle i verden snakka ett språk.

Flere enn jeg tok opp at språk er mer enn å formidle meninger. Jeg sa det var å formidle makt og overlegenhet med å vise at en kan bruke «de riiktiige ordene og formuleringene», at en har lært noe. Johannessen var også enig i at språk var mer enn å uttrykke meninger, men hun ville heller framheve at språk uttrykker identitet mer enn makt. Rønsen innrømte seinere at språket også hadde en slik funksjon, men påstod at språket hadde mindre med makt å gjøre nå enn før.

Rønsen synes ellers det var helt greit at alle på vestkanten fikk kalle gatene sine for «-gaten»,  — «who cares»? Men at Bøgata på Kampen skulle endre navn til Bøgaten, ville han ikke like. Bøgata var altså viktig for Rønsen, her var det merkelig nok ikke «who cares?». En i salen påpekte at det ville jo være å innføre et delt Oslo, ved at gatene i Oslo vest brukte «-gaten» mens det i øst skulle hete «-gata».

Men Oslo er heller ikke så delt som det ofte hevdes, sa Johannessen. Hun viste til Lilleaker, et gammelt industristed i vest, der brukte de, og til dels bruker, mer tradisjonelle osloformer enn ellers på vest. Jeg veit også at det var et skarpt skille på Frogner. Frognerveien deler Odins gate i to sosiale verdener. Dette har også Johan Borgen skrivi om.

Normering og språkrøkt — helt feil?
Det blei lite snakk om normering. Den anarkistiske tanken at alle kan snakke hvert sitt språk, gjelder egentlig ikke. Barn har alltid av foreldre, og av venner, blitt direkte og indirekte korrigert. Ikke minst i skolen. Slik vil det helt sikkert fortsette. Ganske sikkert sa barn som så vidt kunne snakke, «sjole» og «sjørt», før også. Men de ble lært opp av foreldre, søsken og venner til å bruke kj-lyden. Når innvandrere fortsetter med slike talefeil, skyldes vel det at de ikke har foreldre som kan korrigere dem? Og ellers ikke omgås så mange nordmenn?

Ikke bare dør språket vårt ut med oss, det har alt dødd ut !
— Og er nedkjempa?
Det var ikke så mange under 50 år på Kampen i går. Sånn som de fleste av oss snakker, og liker og snakke og er stolte over, har ungdommen her i byen for lengst kutta ut. Noen omkamp er ikke mulig. Vi som bruker oslodialekten, som jeg, viser bare at vi er gamle. Uten at jeg vil endre verken muntlig eller skriftlig form av den grunn.

Det er ikke utenlandske innvandrere som har påvirka språket mest, det har innenlandske innvandrere gjort, mente jeg Johannessen sa. Oslo er fordobla de siste åra i innbyggertall, og på 30 år har også Asker for eksempel økt fra 30 000 til 60 000 innbyggere.

Dette vil jeg nok også se som ei politisk utvikling. Velutdanna politiske ledere fra Arbeiderpartiet både på 1930-tallet og 1950-tallet var ivrig på språkrøkt. De fikk døpt om alle «-gaten» i Oslo til «-gata», og brukte radikale bokmålsformer i offentlige dokumenter og fikk det inn i lærebøkene. Men hvertfall på 1980-tallet blei det viktig for sosialdemokratene å vise «klasse» med sitt nye språk med den merkelige uttalelsen av Stor-tinget, trykk på Stor-, unaturlig i dette tilfellet. Som tidligere statsminister Odvar Nordlie likte å si. «Dannet sprog» blei nå også normen for Ap. Språkendringa faller sammen med den politiske endringa. — Tilfeldig?

onsdag 16. januar 2013

Bygg Oslofjordforbindelsen Moss-Horten!


Det meldes at opposisjonen i Stortinget er for-nøyd med at samferdsels-ministeren vil utrede bru som tillegg til tunnelen under fjorden mellom Drøbak og Hurum-landet. Jeg mener dette blir helt feil, og at det er den egentlige oslofjordforbindelsen det nå bør brukes penger på. Og den er mellom Horten og Moss. Dette korte innlegget ble avvist både i Aftenposten og Dagens Næringsliv, men stod på trykk i Gjengangeren,  Horten, (se faksimile) og er også sendt Moss Avis:
Det er nå aktuelt å bygge bru i stedet for den mislykte tunnelen under Oslofjorden mellom Drøbak og Sætre (Riksveg 23). Men hvorfor bruke mer penger på denne forbindelsen? Tunnelen mellom Drøbak og Sætre ble bygd mest som en kompensasjon til Buskerud for at hovedflyplassen ble lagt til Gardermoen, og ikke til Hurum. Og er helt misvisende kalt Oslofjord-forbindelsen. Det er strekninga Moss-Horten som kan kalles Oslofjordforbindelsen. Denne forbindelsen løser de store transportbehovene mellom Østfold/Sverige og hele det nedre Østlandet med Buskerud, Vestfold og Telemark. Det er her de knappe samferdselsmidlene bør settes inn. Gjerne med ei bru, men kanskje mest praktisk som en rørtunnel under havnivå og som står på søyler, med mulighet for både tog- og sykkeltransport i egne rør.