mandag 23. februar 2009

Hamsun: Hans Fredrik Dahl har vel et poeng?

Hans Fredrik Dahl var en jeg så opp til når jeg våknet politisk på 1960-tallet. Han var redaktør av tidsskriftet Kontrast, og var dets første redaktør. Men etterhvert tapte han seg i mine øyne. Jeg har lenge gått og ventet på at Dahl skulle si at Quisling og NS hadde «rett», og at det var fullstendig feil å gjøre motstand mot okkupasjonen. Dahls anseelse i mine øyne ble ikke større etter at han i forbindelse med en alvorlig sjukdom ble religiøs og katolikk. Men i helgas Klassekampen leste jeg hans essay fra 2002 om Knut Hamsun, «Hva når dikteren tar feil?», og jeg må si at jeg synes at Dahl peker på mye fornuftig. Andre har som Hamsun tatt politisk feil, og dessuten var Hamsun del av en politisk bevegelse som (dessverre) var svært så omfattende. Ingen av dem har på samme måten som Hamsun blitt straffa i tap av anseelse, og falt så «dypt», iflg Dahl. For eksempel i motsetning til Rolf Jacobsen, aktivt skrivende nazistisk redaktør som i motsetning til Hamsun prøvde å skjule sin fortid. Dahl vil «befri [Hamsun] fra historiens tunge lodd».
Foruten på trykk i Klassekampen 21.02.09 finnes Dahls essay i Gyldendals julebok fra 2002 i «Hamsunkomposium». Anbefales!
Men at det ikke finnes en sammenheng mellom forfatternes budskap i sine romaner, og deres egne politiske meninger — det synes jeg er vanskelig å forstå. «Markens grøde» er vel ikke akkurat en hyllest til sosialt fellesskap? At derfor Hamsun ble nazist (for det var han vel?), var vel ikke helt tilfeldig?
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.