onsdag 28. januar 2009

Venstre 125 år

I dag feirer partiet Venstre sitt 125 års jubileum. Venstre er Norges eldste parti og har uten tvil stått i spissen for en rekke politiske og sosiale framskritt i Norge. Men et parti må bedømmes ut fra sin nåværende politikk, ikke ut fra sin historie. Venstre sier om sitt politiske syn: «Markedsøkonomien er overlegen et hvert annet økonomisk system når det gjelder å skape verdier og velferd for innbyggerne.» (Partiprogrammet 2001). Kanskje ikke noe de ønsker å framheve så veldig i disse dager? Men Venstre kjemper internasjonalt med Fremskrittspartiet om medlemskap i fellessammenslutningene for markedsliberale/markedsfundamentalistiske partier. Venstre har også i grunnen fått lite omtale for sitt syn på streik. Representanter for partiet har stadig uttrykt misnøye med streikeretten og ønsket forbud. I dagens program er det opprinnelige standpunktet til streik noe ullent, og det er selvfølgelig litt positivt. Forbud mot streik er ellers noe bare fascistiske partier går inn for, som Nasjonal Samling under Quisling ellers klarest har hatt av de norske partiene. 
Jeg har helt uvitenskapelig registrert at Venstre har en viss tiltrekningskraft på yngre mennesker som mener de kan stemme på Venstre uten å måtte ta stilling til politiske stridsspørsmål, men støtte et parti hevet over politikkens trivialiteter.
I Danmark er Venstre et parti som står lengre til høyre enn det tradisjonelle høyrepartiet. Venstre i Oslo sørger for at byen har et byråd av Fremskrittspartiet og Høyre. Er det bare et spørsmål om tid før Venstre politisk vil plassere seg mellom Høyre og Fremskrittspartiet også i Norge?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.