torsdag 1. januar 2009

Naturvernforbundet ut mot Gullaug

Naturvernforbundet i Buskerud har behandlet spørsmålet om å flytte sykehuset fra Drammen sentrum og ut til Gullaug. Naturvernerne peker på at flytting til Gullaug vil føre til økt transport som er uheldig i seg sjøl, og til økte klimautslipp. Forbundet lokalt i fylket ber Drammen kommune fortsatt sikre arealer for fornying og utbygging av sjukehuset i Drammen ved det nåværende området. Les uttalelsen.
Se ellers hjemmesida til aksjonen som arbeider for å bevare og utvide sykehuset i Drammen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.