søndag 25. januar 2009

Finanskrise?

Regjeringa legger i morgen fram en rekke tiltak for å bøte på de manglene «finanskrisa» har ført til. Første spørsmål er imidlertid hva slags krise dette er. Finanskrise? Hvorfor ikke si at dette er en kapitalistisk krise?
Inntil nylig var kapitalismen et ufeilbarlig evigvarende økonomisk system som ga lykke til alle. Riktignok med noen små variasjoner av og til, kalt høy- og lavkonjunktur. Men ikke en slik verdensøkonomisk nedtur for realøkonomien som nå skjer. Ikke en gang et omfattende og tilsynelatende velskolert verdensomspennende sjikt av eksperter på økonomi, kalt sosialøkonomer og bedriftsøkonomer, til tross for sine svært så detaljerte matematiske modeller, har kunnet spå det.
Den avanserte sosialøkonomiske «kunnskapen» er svært snever. Den og deres utallige modeller har faktisk som premiss at dagens krise ikke kan inntreffe. Modellene deres er like gode som om en skulle legge ut på fjelltur og forutsette at været aldri kunne snu om.
Kapitalisme er en betegnelse på et økonomisk system som ikke produserer varer først og fremst for å dekke de behovene mennesker og samfunn har for produkter, men et system som har til hensikt å øke en kapital framfor det å dekke behov. Hva kapitaleierne produserer er totalt likegyldig, bare det øker verdien av den kapitalen som blir kastet inn/investert. Derfor lønner det seg å satse penger på klinikker der de rikes behov for rynkefrie ansikter kan avhjelpes, framfor å gi behandlingstilbud til folk som ikke har penger til å betale for seg, sjøl om de skulle være flest og behovet etter alle kriterier skulle være størst. Bare behov som har kjøpekraft dekkes. Produksjon ikke etter samfunnsmessig behov, men for profitt — det er kapitalisme.
Karl Marx mente at kapitalismen var et urettferdig system. Men først og fremst brukte han all sin kraft på å prøve å bevise at kapitalismen hadde så mange innbygde motsetninger at det ikke kunne fortsette til evig tid, men ville bryte sammen som en følge av systemets egne forutsetninger og muligheter. Dette la han fram i Das Kapital. Marx hevdet at når, for han var det bare et spørsmål om tid før det vil skje, ville det bli opprør fordi ofrene for systemet da «ikke vil ha annet enn sine lenker å miste». Alvorligere enn på Island nå, og alle de stedene i Europa som det nå har vært opptøyer som EUs ledere frykter. (Redd for opprør, er også Dominique Strauss-Kahn, sjefen for det internasjonale pengefondet (IMF)).
Jon Elster er en internasjonalt anerkjent forsker, og som har brukt mye av sin tidligere forskerkarriere på å studere Marx. Han har utgitt en egen bok, på norsk «Hva er igjen av Marx», der han hevder at Marx tok grunnleggende feil på en rekke områder. Rune Skarstein fra tidsskriftet Vardøger har utgitt en ny bok, Økonomi på en ny måte, og fått kritikk for sine synspunkter i en artikkel i Klassekampen om dette av en annen som også regner seg som marxist, Jørgen Sandemose.
Kristin Clemet, Dagens Næringsliv osv, ta gjerne med Jens Stoltenberg, kan ikke få skamrost kapitalismens fortreffeligheter godt nok. Men er det ikke på tide nå å stille spørsmål ved hele det kapitalistiske systemet?

1 kommentar:

  1. Ifølge Adam Smith, som var en av grunnleggerene av kapitalismen, så er mennesker i arbeidsklassen nærmest som dyr å regne. Når det ikke er behov for deres arbeidskraft lenger pga nyvinninger som effektiviserer produksjon ol er det bare bra i hans øyne. Fordi da vil en stor del av befolkningen ikke ha noe å gjøre og dermed må de finne på noe nytt for å tjene penger. Når det blir funnet opp nye ting som er lønnsomt å produsere blir det skapt flere arbeidsplasser, og til slutt blir ting balansert igjen. Så hvis rejeringen kaster penger for å stimulere markedet i for stor grad kan det føre til at ulønnsomme bedrifter fortsetter å drive mye lengere enn de burde og det kan dermed føre til enda større tap på sikt. Det er ikke sikkert det lønner seg å holde liv i alt mulig bare for å tviholde på arbeidsplasser. Det er ihvertfall viktig å ikke kaste penger blindt rundt seg i håp om at vi skal kunne riste av oss finanskrisen...

    SvarSlett

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.