mandag 12. januar 2009

NRK Buskerud refererer motforestillinger mot Gullaug!

I dag har Buskerud NRK gjort noe ganske uvanlig, de har referert motforestillinger mot å flytte sykehuset fra Drammen sentrum og ut til Gullaug. De har intervjuet en representant for Naturvernforbundet i Buskerud, Per Valset, om den uttalelsen forbundet lokalt har skrevet om flyttinga. Uttalelsen er også referert på NRKs tekst-tv-side 176. Dette er selvfølgelig positivt når en av NRK Buskeruds representanter offentlig har skrevet at det finnes verken noe annet alternativ enn Gullaug eller noen som arbeider for et annet alternativ! Men jeg merker meg likevel at NRK, i motsetning til når Gullaug-tilhengerne slipper til, så får det motsatte synet samtidig slippe til for å imøtegå uttalelsen øyeblikkelig, hvertfall i den nevnte nettomtalen. Da må vi regne med at heretter vil aksjonen for å bevare sykehuset i Drammen alltid slippe til med sine kommentarer når tilhengerne av Gullaug får ordet?
Bildet NRK bruker på sin nettside gir for øvrig inntrykk av at Gullaug ligger mye nærmere Drammen enn det Gullaug faktisk gjør.
Her finner dere meningsmålinga som viser at bevaring av sykehuset i Drammen har solid oppslutning blant innbyggerne i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker sett under ett. Denne meningsmålinga har ikke NRK Buskerud villet referere. Dette er uttalelsen fra Naturvernforbundet i Buskerud.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.