torsdag 1. januar 2009

Stadig viktigere: Oppløs staten Israel!

De siste udimensjonerte og fullstendig uakseptable angrepene fra staten Israel mot befolkningen i flyktningeleiren Gaza, gjør det nødvendig å trekke inn spørsmålet om eksistensen av en stat som er tuftet på fordrivelsen av millioner av mennesker for at mennesker med kun en bestemt religion skal få bo på sitt eget nye erobrete område. Jeg forstår ikke, og det er jeg faktisk stolt over, at en urett som ble begått mot jødene i Europa av nazistene og deres samarbeidspartnere, skal ramme palestinerne. Det betyr også at jeg heller ikke forstår dem som med god grunn er opprørt og mot overgrepene mot jødene i historia, særlig den uhyrligheten som Holocaust utgjør (rundt 6 millioner jøder drept av nazistene under siste verdenskrig), samtidig kan forsvare fordrivelsen, undertrykkinga og de voldsomme militære overgrepene som skjer mot palestinerne. De kan ikke være annet enn rett og slett umoralske og må stå tilbake uten overhodet noen form for respekt og verdighet. Jeg tenker på tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik med sitt statsstøttede «fredsinstitutt» med hovedformål å ukritisk støtte så og si alt Israel foretar seg — og aller viktigst: Støtte Israels ekspensjon og folkefordrivelse. I Bondeviks gruppe hører også  tidligere stortingspresident Jo Benkow som har uttalt at Israelkritikk bidrar til antisemittisme. De politikerne som ikke er så skånselsløse og hjerterå som Bondevik og Benkow, vrir seg unna realiteten ved å påstå at de «forstår alle parter». Deres politikk vil jeg prøve å kommentere om ikke så altfor lenge. (Hvem tenker jeg på?)
Min artikkel om det jeg mener er hovedspørsmålet  stod på trykk i Klassekampen 27. september 2006, og er siden blitt lagt inn på Palestinakomiteens hjemmeside. Den reiser det aller viktigste spørsmålet nå, nemlig spørsmålet om statens Israels eksistens. Jeg mener også å ha lest et intervju med Nils A. Butenschøn som nettopp har utgitt boka «Midtøsten. Imperiefall, statsutvikling, kriger» der han i forbindelse med bokutgivelsen skal ha uttalt at han nå tviler på realismen i tostatspolitikken Israel-Palestina, dvs han mener at Israel ikke lenger kan eksistere som en eksklusiv stat kun for dem med jødisk tro, side om side med en multikulturell palestinsk stat.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.