mandag 12. januar 2009

Opptøyene i Oslo

Jeg viser til min forrige blogg 10. januar om Blitz og opptøyene. Der har jeg nok denne gang tillagt Blitz større betydning enn det er grunnlag for akkurat i den demonstrasjonen. Jeg fastholder imidlertid min generelle kritikk av Blitz sin politiske funksjon, og mener at andre partier og organisasjoner som har politiske formål med sitt arbeid, ikke bør tillate at Blitz får være med i deres markeringer. Når Blitz har egne formål, bør de også demonstrere aleine uten å ødelegge for andre med sin selvmarkering.
At det nå mer eller mindre fastslås at de viktigste aktørene i opptøyene er det som nærmest kan kalles rotløs ungdom med innvandrerbakgrunn, ned i 13-års alderen, tilsier jo det at den politiske tilknytningen til krigen i Gaza er enda mindre for de voldelige demonstrantene. Men den politiske tilknytningen kan likevel være der: de kan se en sammenheng mellom sin egen situasjon i Norge og palestinernes i Gaza, og kanskje særlig med andre innvandrere i Europa, som i Paris. Noen har også hevdet at de organiserte kriminelle bandene som A- og B-gjengen bruker slike demonstrasjoner som påskudd for å trene og rekruttere nye medlemmer. Stemmer det?
For meg virker det fornuftig som et førstetiltak at politiet snakker med ungdommene og deres foreldre. Men dette er jo først og fremst et politisk og sosialt problem, og det kan ikke politiet løse.
Det beste er uansett at opptøyene ikke har tatt oppmerksomheten bort fra hovedsaken; protestene mot Israels overgrep i Gaza og støtten til palestinerne.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.