mandag 26. januar 2009

Sykkelveger - ikke bare gang- og sykkelveger!

Som en som tidligere har vært leder og nestleder i Syklistenes Landsforening, SLF, vil jeg uttrykke skepsis til bygging av den kombinasjonen som kalles «gang- og sykkelveger» — hvis formålet er å fremme sykkebruken i Norge. Regjeringa kaller det gang- og sykkelveger, mens SLF kaller det samme for sykkelveger.
Jeg mener det er viktig å legge til rette for rask sykling, det vil si hastigheter på sykkel i 20-30 km/t — minst. Det er først og fremst sykling i slike hastigheter som gjør sykkelen til et transportalternativ til bilbruk og kollektivtransport. Og slike hastigheter er det er ikke mulig å holde på kombinerte gang- og sykkelveger, der unger hopper paradis, har kasta sykler på gangvegen og altfor ofte fungerer som et avansert fortau. Sykkel- og gangveger er i tettsteder i praksis bare en lang, lang leikeplass.
Jeg merker meg ellers at Oslo ikke får en eneste krone i denne sammenheng. Når kommer «sykkelstradaen» fra Asker til Oslo sentrum? (En egen rask planfri sykkelveg der en kan holde 30 km/t hele strekninga.) 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.