tirsdag 14. april 2009

Røkke-salget, må ikke regjeringa godta det?


Leder av finansavdelinga i Dagens Næringsliv, Terje Erikstad, skriver i dagens utgave under tittelen «Frekkhetens nådegave» at Røkkes salg er «den frekkeste transaksjonen i Norge i nyere tid». Røkke har solgt et firma han kontrollerer til et annet han kontrollerer for 2 milliarder kroner i håndpenger, og bort imot 3 milliarder i framtidige driftsutgifter. Smart selvfølgelig, sånn mange av oss drømmer om å skaffe oss penger i trengte situasjoner. Imponerende at kjøperen av dette verdiløse firmaet, hr Simen Lieungh, står fram og forsvarer sitt «kjempekjøp». Men i følge tidligere direktør i Folketrygdfondet, Tore Lindholt, er det sånne interne salg og kjøp Røkke alltid har drevet med i Aker siden 1996 for å skaffe seg penger når han har hatt behov for det. 

Denne saka dreier seg ikke bare om økonomisk lureri. (Foruten Røkkes omdømme og alle de politikerne som har latt seg bruke av Røkke). Det dreier seg først og fremst om hvordan regjeringa skal komme ut av den politiske knipa de har kommet i. Men er det i det hele tatt mulig? Nå blir det ny generalforsamling i kjøperselskapet. Men finnes det annen akseptabel politisk løsning for regjeringa enn at salget blir ugyldiggjort? I så må Røkke bokføre et tap på 5 milliarder, for andre kjøpere finnes selvfølgelig ikke. Røkke kan da true med å selge hele Aker utenlands. Men kan i det hele tatt regjeringa klare å oppheve salget? Må ikke regjeringa her måtte godta ikke reelle og bare tilsynelatende innrømmelser fra Røkke, mens realiteten blir at salget opprettholdes? Altså at regjeringa må nøye seg med å lite på at de klarer å overbevise opinionen og journalistene om at de har «satt foten ned» og «vinni over Røkke»? 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.