torsdag 16. april 2009

Gullaug mot slutten?Det meningsløse og miljøskadelige prosjektet for å flytte sykehuset ut av Drammen sentrum ut til Gullaug, må da nå henge i en svært så tynn tråd? Statsråd Hanssen i Helsedepartementet krevde før påske at selgeren av tomta, Orica, måtte legge fram alle opplysningene de hadde om forurensingene på den tidligere dynamitttomta. I et brev offentliggjort i dag via Drammens Tidende, avviser Orica det. 

Svært gledelig skriver Orica/Dyno Nobel at Helse Sør-Øst: «Strengt tatt har HSØ så langt bare løselig luftet en kjøpsinteresse overfor Dyno Nobel AS. Ingen vesentlige elementer i en eventuell kjøpsavtale er ennå blitt klarlagt gjennom diskusjonene som har vært ført mellom partene.» Brevet er her. Dyno peker på at det ikke en gang er klarlagt hvor stor del av tomta Helse Sør-Øst er interessert i.

Dette skriver NRK Buskerud.

Kan da virkelig statsråd Hanssen si at «ja, dette, Helse Sør-Øst, er så bra at jeg pålegger dere å kjøpe tomta og sette i gang bygging straks»?

Dette er selvfølgelig et hardt slag i ansiktet på samtlige nåværende stortingsrepresentanter fra Buskerud, alle førstekandidatene i år og et enstemmig fylkesting. Men bystyret i Drammen måtte i 1987 bite i seg et enstemmig vedtak tidligere det året om å la kloakken gå urensa ut i elva fra titusener av byens innbyggere til minst i våre dager, et vedtak som var initiert og uttenkt av Erik Dahlheim. Det blir ikke verre for de enstemmige stortings- og fylkestingspolitikerne å avvise et nytt håpløst forslag som den samme Dahlheim også står bak. Drammen tjente stort på å avvise Dahlheims kloakkplan, og Drammen og hele Buskeruds befolkning kommer til å leve enda bedre på å avvise også Dahlheims sykehusplan.

Er ikke bildet av det nye sykehuset i Drammen flott?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.