lørdag 29. april 2017

Historisk* møte: steigan.no utvider gjennom MOT DAG
Uten å avsløre løgner, ingen opinion og ingen bevegelse mot løgnene, hevda Pål Steigan da han i dag innleda om utvidelse av sitt prosjekt steigan.no gjennom aksjeselskapet som skal drive det videre, MOT DAG. 

Rundt 40 mennesker, kanskje flere, hadde lørdag formiddag møtt opp på Litteraturhuset i Oslo for høre om planene for utvidelse av steigan.no til det nye økonomiske fundamentet MOT DAG. Fra hele Østlandet fra svenskegrensa til Kongsberg hadde interesserte støttespillerne kommet. 

Dette er et historisk øyeblikk, mente Pål Steigan. Og trakk linjene tilbake til samvirkelagskafeen på Teisen i 1968 da Tron Øgrim sa til Steigan at nå må vi starte avisa Klassekampen. Men er ikke navnet Klassekampen litt vel presentensiøst, sa Steigan at han i 1968 hadde innvendt. For det var jo navnet på avisa til heroiske klassekjempere tidlig på 1920-tallet. Men til det hadde Øgrim hevda, etter hvert ville folk tenke på oss og vise til vår Klassekampen. Derfor hadde Steigan valgt navnet Mot Dag på aksjeselskapet som skal være det økonomiske fundamentet for den nettavisa. Mot dag, tidligere intellektuelle som var kunnskapsrike og som ville spre kunnskapen til flest mulig. Mot Dag-medlemmene blei også en viktig motstandskraft mot de nazistiske okkupantene, som både Steigans og Øgrims fedre.

Foruten å presentere plattforma for den nye nettstedet, trenges det penger til presentasjonen og penger til daglig drift. 

Steigan likte oppmerksomheten rundt «fake news», for det er jo nettopp det den dominerende pressa baserer seg på. Og viste til omtalen deres av Libya, Syria og Ukraina. 

Det som trenges nå er ei skribentgruppe der flere er organisert om et prosjekt som dette. Som har en visjon. «Organisasjon er fattigmannskapital», siterte Steigan Øgrim på. Og at natur og menneskelig arbeid er de eneste kildene til rikdom. 

Avisa Klassekampen i 1969 var basert på nyeste teknologi, offset i motsetning til blysats. Med nettside som denne kunne en bruke den nåværende nye teknologien, ikke minst fordi en kan variere tilbudet til de enkelte interessertes betalingsevne og vilje. Og ikke som med avis, en fast lik pris for alle. 

Behov og muligheter
Jeg mener det åpenbart er behov for et mediemessig alternativ til det som kalles hovedretningsstrømmen av media i dag i Norge og hele Vesten, fra nettavisen.no via NRK og Aftenposten til Klassekampen. Med ulikheter viser alle disse media at de ser likt på spørsmål om «humanitære» kriger og ubegrensa innvandring fra hele verden til Europa for å løse den fattige verdens problemer. 

Det gjenstår å se om dette alternativet tør og ønsker å bli et alternativ til det som har erklært seg som og oppfatter seg som Vestens venstreside. Den vesntresida som dominerer det offentlige ordskiftet og som kjennetegnes ved høy universitetsutdanning (og i Norge statslønna aktivister), tilhengere av voldsom innvandring fra den fattige verden til Europa, kraftig motstander av nasjonalstater og tilhenger av de monopolistiske transnasjonale selskapenes ideologi «globalisering». Steigan har provosert særlig sitt eget parti Rødt ved å hevde i motsetning til dem, at ei mor i Norge i nikab som leier sine døtre i hijab, ikke er et artig multikulturelt innslag i Norge som alle «venstreorienterte» i Norge vil si, men heller et eksempel på «et vandrende fengsel». I tillegg til Steigans historie som leder av AKP(m-l)s økonomiske og anti-imperialistiske kamp, har denne uttalelsen gjort Steigan like upopulær og forhatt i Rødt som han er hos Bernt Hagtvet og Thomas Hylland Eriksen. Foruten selvfølgelig i Klassekampen.


Klassekampens forside i
dag, der den skriver om
det kommende president-
valget i Frankrike som
«Skjebneslaget». Som om
George Soros skulle ha redigert
avisa. Heldigvis for KK har
Sandra Lillebø på side 4 en for
KK å være, en sjeldent ukorrekt,
for universitetseliten, omtale
av Le Pens program. Marte
Michelet har nok vært på
tråden til redaktør Braanen…

Avisa Klassekampen blei ikke nevnt med ett ord av noen på dagens møte. Men det er klart at Klassekampen som talerør for den venstresida som ivrer for kraftig økt innvandring og støtte til muslimske kulturelle og til dels politiske skikker, tvinger fram Steigans initiativ og gjør det etter min mening veldig, veldig, nødvendig. Klassekampens omtale av seg sjøl som«Venstresidas avis», er bare et bare et ord, et symbol,  for at Klassekampen er den ukritiske avisa for overklassens kamp sammen med den internasjonale monopolkapitalens kamp for «globalisering» og økt innvandring fra uutdanna folk fra den fattige verden som ikke kan bli annet enn sosialt finansierte av en stadig mindre arbeiderklasse. Med et politisk sammenbrudd for sosial omfordeling i de nåværende mer eller mindre velferdsstatene som en nødvendig følge. 

*
At noe er mer historisk enn noe annet, er jeg helt uenig i. Jeg har bare gjengitt det her fordi det blei sagt. Men det finnes ikke noen hending som er mer historisk enn en annen. Noe kan være mer minneverdig enn andre hendinger, men det vil også over tid og hva en leiter etter, variere. 


1 kommentar:

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.