onsdag 19. april 2017

Illusjonen om Ap


Fra Arbeiderpartiets nettside. Men hva
med ikke bare en ny regjering,
men en helt annen politikk?
Hovedparolen 1. mai i Oslo krever i et innskudd «— H og Frp ut av regjering —». I praksis en parole for en ny Ap-leda regjering. Da bygger LO i Oslo opp om den viktigste politiske illusjonen i Norge, nemlig den om at Ap står for en annen politikk enn Høyre og Frp. Erfaringene med regjeringene Brundtland og Stoltenberg bekrefter illusjonen. Bare taktikk og tempo kan være ulik mot samme mål mellom Ap og Høyre/Frp. Derfor burde hovedparolen blitt fulgt opp med denne parolen: «Med Ap ingen endring: — fortsatt privatiseringer, anbud, lønnsdumping, pensjonsnedskjæringer, sentraliseringer, total underkastelse av EU-kommisjonen og kriger». For kommer vi noen veg når vi ikke vil se at det under Aps tilslørende kappe står «Som H og Frp: Ivrig for EU-kommisjonens pålegg og Natos kriger»?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.