fredag 28. april 2017

Rasistisk angrep på romfolk og flerkultur


Skjermdump fra nrk.no, utsnitt
nrk.no sin dokumentar 25. april i år, «Der guttene vil bli hallik – og jentene blir solgt»  må markere høydepunktet i det norske storsamfunnets diskriminerende rasisme i et korstog mot flerkultur. Hele reportasjen er et voldsomt angrep på det kulturelle levesettet til minoriteten som omtales som rom i både Romania, Bulgaria og Norge. 


Reportasjen legger til grunn at slik de lever, er feil og trist. Men reportasjen eller de som blir intervjua tar ikke hensyn til vår store grunnleggende teori for organisering av moderne samfunn, multikulturalismen – flerkulturen. Den ideologien som for mange har erstatta sosialismens like rettigheter. Reportasjen bryter ned forståelsen for den ideologien som mennesker som den respekterte Thomas Hylland Eriksen i spissen for sosialantropologene og hele vårt uegennyttige selvoppofrende sjikt av statsfinansierte hjelpere har stridd for i de siste tiåra. Flerkulturen som grunnleggende samfunnsform er svært godt begrunna av våre fremste samfunnsforskere. Likevel settes vår kultur høyere og bedre enn romkulturen! Det er nedverdigende. Med hvilken rett kan vi sette vår egen kultur over deres? Alle kulturer har sin bevaringsverdige verdi, alle kulturer er like mye verdt! Er det ikke i stedet vår kultur det er noe galt med? Reint bortsett fra at noen norsk kultur heldigvis ikke finnes. 

Er det romfolkene som i århundrer har plyndret verden utafor Europa, og som i forrige århundre satte i gang to verdenskriger med et hundretalls millioner døde? Og så skal vi hvite, til og med mange vulgære, uutdanna arbeidere og andre overflatiske og åpenbart rasistiske mennesker, tillate seg å kritisere romfolk?

Reportasjen har nok båret så feil av sted fordi forfatterne av reportasjen ikke har utvist nok kildekritikk. At tidligere ambassadør Guro Vikør blir spurt, er et tydelig tegn på at Trine Skei Grande ikke har blitt spurt om råd. Vikør er åpenbart for gammel til å kunne ha demokratisk stemme- og uttalerett, noe som Grande helt korrekt har pekt på når det gjaldt EU-avstemninga i Storbritannia der også eldre fikk delta. Vikør legger tydelig til grunn at vi kan forby fattigdom, det som Grande så heroisk har vist oss ikke er mulig å forby. Av andre som burde vært konferert er omtalte Eriksen, Lars Gule og Marte Michelet. En åpenbar kritikkverdig journalistisk mangel. 

Reportasjen rammes klart av straffelovens § 185 om nedsettende ytringer om andre menneskers og gruppers leveform. Det er jo også merkelig at det nettopp er NRK som utgir dette angrepet på romfolkets levesett, når dets sjef Thor Gjermund Eriksen i sitt tilsettingsintervju i NRK nettopp skrøyt av det flerkulturelle nabolaget der han bor nær Stovner. Men det er kanskje forståelig med tanke på så mye langrenn NRK-sjefen sender på norsk tv, når det er åpenbart at det overveldende flertallet av de ulike kulturene i det flerkulturelle Norge overhodet ikke har fnugg av interesse for den idretten en av verdens minste minoriteter driver.

Vi har tydeligvis en svært lang vei å gå når et sånt beklagelig angrep på flerkulturen som dette kan se dagens lys. Jeg forutsetter at Kringkastingsrådet vil slå kraftig ned på dette rasistiske og diskriminerende angrepet på det flerkulturelle tolerante samfunnet, leda av vår velutdanna opplyste alminnelige offentlighet. Og at politiet setter reportasjeforfatterne, de intervjuede og NRK-sjefen under tiltale for brudd på straffelovens § 185. Vi andre får snu debatten dit den hører hjemme: Det er oss hvite gamle heterofile menn som har tyrannisert verden gjennom århundrer med krig og plyndring og tjent oss rike, som er forbryterne. Ikke romfolk som er bare er fattige, maktesløse og halliker som selger sine døtre! En bagatell i forhold, knapt til å nevnes.


Nå må det tas et nytt og kraftigere oppgjør med den hvite rasistiske maktarrogansen og århundrelange imperialistiske utplyndring og massedrap! Vi har alle skyld, og det er vår skyld alt!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.