tirsdag 1. mars 2011

Helsemilliarder til lokal sløsing?

Denne kommentaren til en politisk artikkel i Dagens Næringsliv lørdag, ble i dag refusert av avisa:

Buskerud Ap vil legge ned de regionale helsetiltaka og dele opp Helse Sør-Øst, og fremmer forslag om det på Aps landsmøte. Forslaget kommer etter at Buskerud-politikerne tapte kampen om å flytte Drammen sykehus til en nedlagt dynamittomt på Gullaug i Lier. I Stortinget støttet også Høyres ledere Erna Solberg og Jan Tore Sanner Gullaug-alternativet. Men de møtte motstand fra de mektige Høyre-partiene i Asker og Bærum for sin Gullaug-kamp. Alle i Asker og Bærum så et nytt monstersykehus på Gullaug som en trussel for sitt Bærum sykehus. Og argumentene fra bl. a. Bærum fikk politisk gjennomslag: Helsedepartementet og regjeringa sa nei til Gullaug. Det ble et stort politisk nederlag ikke bare for Martin Kolberg, men også for Erna Solberg. Et nederlag Solberg hittil har sluppet ubemerket fra.

Alle partiene i Buskerud kjempa knallhardt mot sykehuset i Drammen og for Gullaug med ekstraordinær partidisiplin. Ikke av hensyn til pasienter og helse, men for muligheten til å bruke statlige helsemilliarder til ny lokal stedsutvikling og vegbygging. Det gir svaret på det spørsmålet leder i Aust-Agder Ap, Linda Verdal, stiller i DN: «Hva er det man skal oppnå?». Verdal peker også helt korrekt på at Buskerud Ap forveksler det å være uenig i de politiske beslutningene med mangel på politisk styring. Det er et riktig prinsipp at det er valgte politikere som skal styre helsepolitikken som all annen politikk. Men når det dreier seg om offentlige midler på riksplan, må de styres fra dette nivået. Hvis Aps landsmøte endrer politikk slik at lokale og regionale interesser får kontroll over statlige helsemilliarder for å bruke dem til ny lokal stedsutvikling som veger, må en slik politikk motarbeides.

1 kommentar:

  1. Dette går også inn i debattene om å bevare lokalsjukehusa, og det å få politikere som står ansvarlig overfor enten velgere eller andre folkevalgte forsamlinger. Et slikt ansvar har ikke politikerne i dag. Jeg støtter behovet for å bevare lokalsjukehus, også fordi det har noen med bevaring av distriktene å gjøre. Byråkrater skal ikke styre helsepolitikken og hvor det skal være fødeavdelinger og sjukehus, men politikere. Men det gjør jo helsestatsråden og regjeringa i dag, sjøl om byråkratene fremmer forslag. - Det kan er hevet over tvil at Buskerud Ap ikke er opptatt av helse, pasienter og bevare lokalsykehus som det på Kongsberg og på Ringerike, men at de ikke fikk statlige kroner til å utvikle Hurumlandet etter at de også tapte kampen om å få hovedflyplassen på Hurum. Hadde fylkene fortsatt hatt ansvaret for sjukehusa, hadde selvfølgelig sjukehuset på Gullaug blitt bygd. Sikkert med mange statlige subsidiekroner.

    SvarSlett

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.