mandag 28. mars 2011

Hvorfor er skattekommunen relevant for et standpunkt?

Nå har alle avisene tatt over det standpunktet Aftenposten var først ute med: Nemlig å oppgi skattekommune, og eller/bostedsadresse, som kjennetegn på skriveren av et avisinnlegg ut over navnet. Jeg personlig betrakter det som en uthenging av meg generelt, og konkret, at kommunen Drammen skal knyttes mitt navn i forbindelse med mine meninger. I den grad det er relevant, jeg er sterkt imot å bli assosiert med Drammens nåværende politiske praksis og byens politiske og kulturelle historie.

Jeg har i dag et innlegg i Klassekampen om krigen i Libya. Hvilken relevans har min skattekommune for mitt politiske standpunkt? Jeg har tidligere klinkende klart gitt uttrykk for at jeg ikke vil ha oppgitt nåværende skattekommune som kjennetegn på meg, og har bedt om å få min bloggside oppgitt i stedet. Men for det siste innlegget glemte jeg overfor avisa å ta med forbeholdet mot å la min person bli karakterisert ved min nåværende skattekommune.

Arkitektprofessor Christian Norberg-Schulz har vært opptatt av den stedsmarkeringa som er så viktig i Norge. At vi «er» det vi kommer fra. (Som de sier i Klanen: «Alle som «er» Vålerenga, reis opp!»). At om vi er for eksempel «bergenser», oppfattes det som noe grunnleggende avgjørende for oss. Og som kan forklare våre meninger? Politisk kan en ut fra sentrum-periferi-konflikten i Norge med en flik av sannhet hevde at skattekommunen er relevant for å karakterisere ens standpunkt. Men i et slikt perspektiv spiller kommunen Drammen politisk, kulturelt og historisk overhodet ingen selvstendig rolle.

Skattekommunen til en politisk debattant gjør et innlegg verken bedre eller dårligere. I tillegg er det en klasseforskjell her: den intellektuelle eliten kan få skrive sin yrkestittel eller sitt universitetsfag bak sitt navn. At alle aviser er enig i en slik stempling, er interessant. Identitetsforvirring om skribenter er heller ikke noe argument, med mulighetene alle har i google.no.

Ove Bengt Berg, født i…, vokst opp i/på…, skatter i… , — altså en håpløs mening?


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.