torsdag 24. mars 2011

Måtte Gaddafi vinne!

Dette innlegget er nå også trykt i Klassekampen 28. mars, med følgende nye første setning som redaksjonen ba om blei tatt inn: «Ønsker jeg virkelig det?»:

Nei, først og fremst ønsker jeg at de vestlige allierte koalisjonsstyrkene som kriger under ordre fra FN, skal tape. Og da ser jeg ikke annen mulighet enn at Gaddafi vinner. Og det til tross for at det er åpenbart at Gaddafi er en diktator som mishandler og undertrykker sine motstandere og landsmenn i og utafor Libya.

Men Gaddafi er ikke på noen måte verre enn de regimene de vestlige invasjonsstyrkene med støtte fra de afrikanske diktatorene ellers verner. Gaddafi var for inntil få uker en god vestlig venn. Gaddafi er ikke verre overfor en forsvarsløs sivilbefolkning enn det supervestlige regimet i Israel eller Russland er i Tsjetsjenia. Verden er full av småkriminelle jævler som Gadaffi og Netanyahu. Problemet er ikke først og fremst dem, men de store som holder sin hånd over disse småjævlene så lenge de er lojale mot dem eller ellers tjener dem.

Og disse store maktene, alle de sentrale vestlige landa og Russland og Kina, er militært offensive i økende grad de siste åra. Fra angrepet på Jugoslavia, via angrepene på Irak, Afghanistan, Pakistan, Gaza, Tsjetsjenia, Tibet og nå Libya. Det er denne økende krigsaktiviteten fra verdens stormakter som utgjør den store krigstrusselen for verdens folk. Den øvrige utviklinga i verden med finanskriser, råvareknapphet, vannmangel og klimakriser, demper heller ikke krigslysten for et overopprusta Vesten. Særlig alvorlig er det at det som skulle være fredsinstitusjoner som FN og Nobels fredspris, heller bensin på krigsbålet. Et nederlag for stormaktene i Libya vil gi deres krigslyst et skudd i baugen, og tid for folk til å mobilisere motstand om vår framtidig tiltenkte rolle som kanonføde. Taper invasjonsstyrkene i Libya, eller går seg fast i en stillingskrig, vil det være en strategisk viktig seier for verdensfreden, og dermed for verdens folk.

1 kommentar:

  1. Og Vesten, NATO og alQaida vil satse enormt på å vinne denne krigen. Samme hvor mye blod det koster. Den evinnelige, embeddede Sidsel Wold maser nesten direkte om våpen på NRK. Snart blir Egypt skjøvet inn med tusenvis av vestlige rådgivere. En vestlig styrt arabisering av krigen er ikke utenkelig. Hele Nordafrika kan bli dratt inn i et kaos av borgerkrig, stammekrig, jihab og kontrarevolusjoner. ”Detta blir dyrt”
    Terje O

    SvarSlett

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.