fredag 25. mars 2011

Høyre, Aps papegøye

Følgende innlegg står i dag på trykk i Drammens Tidende, bortsett fra den aller siste setninga som avisa klipte vekk:

Jeg kritiserte Buskerud Høyre ved Morten Eriksrød for Buskerud Høyre sin kamp for Gullaug, for knebling av Drammen Høyre og for Buskerud Høyres kamp mot Høyre i Asker og Bærum. Og for at det ga all skyld på Arbeiderpartiet, til tross for at Høyre mente det samme som Ap. Buskerud Høyre svarer ikke, men derimot en representant for Øvre Eiker Høyre, Hans Kristian Sveaas. Det er jo både merkelig og interessant.

På vegne av Buskerud Høyre forsøker partilaget i Øvre Eiker å snakke seg bort fra at Buskerud Høyre verken prioriterte en rask utbygging Drammen, som det åpenbart beste alternativet, eller pasientene. Øvre Eiker Høyre skylder på Arbeiderpartiet for at Høyre tok feil i sjukehussaka. Når Buskerud Høyre og Øvre Eiker Høyre da ikke har andre standpunkter enn det Buskerud Arbeiderparti har, hvorfor opprettholde Høyre da? Like godt følge Arbeiderpartiet i alle saker?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.