onsdag 28. oktober 2009

Krigsklakkøren Kokkvoll

Kanskje det største sannhetsvitne for kritisk og liberal presse, er den sjeldent ubeskjedne sannsiger og merkelig nok anerkjente overdommer, Per Edgar Kokkvoll. På vegne av den selvutnevnte ukritiske pressa som dessverre i helhet ikke framstår annet enn en sterkt høyreorientert klakkør og propagandamaskin, tross misnøyen med dem fra Fremskrittspartiet og Kristin Clemet.

Før Irak-krigen startet, var det omfattende demonstrasjoner mot krigen både i Oslo og i London, og i andre store byer i verden. I Oslo var jeg sammen med anslagsvis 60 000 demonstranter. (Oslopolitiet, under sin leder, den spreke politimester Anstein Gjengedal, har fortsatt som politisk oppdrag å redusere antall demonstranter mot makta mest mulig, ville likevel ikke redusere antallet demonstranter til under 60 000). I London var det oppgitt at kanskje så mange som 1 million mennesker deltok i protestene mot starten av krigen, og mot USAs, vestemaktenes og FNs kriger. Thorbjørn Jagland, «det største som har hendt Norge siden Trygve Lie», hånte demonstrantene som maktesløse personer uten politisk innflytelse. (Takk Gud for at vi har representanter for folket som Jagland). Demonstrantene representerte det overveldende flertallet av de vestlige land. Men som med Folkeforbundet, som med FN: Når verdens mektigste stater vil gå til krig eller gjennomføre sine maktpolitiske mål om nødvendig med militære midler, så endres spillereglene og/eller FN-traktatens bestemmelser tolkes til å bety det klart motsatte av hva de er ment som, nemlig som at krig er ok, ikke fred og forhandlinger. I stedet for ordet krig, fant de krigslystne maktene opp ordet forkjøpskrig.

Per Edgar Kokkvoll var, og er fortsatt, så oppslukt av sin egen makt med ubegrensa tilgang til alle norske medier når det måtte passe ham med hvilke som helst utsagn, at han lot sin egen underdanighet over for amerikansk, og særlig den britiske imperialismen og Tony Blair som han vel elsker over alt av i verden, til å bli en av Norges fremste støttespillere av USAs angrep først mot FN-pakten, og så mot Irak og Afghanistan. Jeg husker at jeg leste det og reagerte på Kokkvolls agressive krigsholdning, men fant etter google-leiting ikke igjen hans uttalelser på nettet, og jeg fikk heller ikke hjelp av dem jeg spurte om dokumentasjon på den såkalte frie presses orakels krigsstøtte. Derfor er jeg svært takknemlig for at SVs nyvalgte stortingsrepresentant, Snorre Valen, på sin blogg i dag faktisk skaffer fram den dokumentasjonen på den imperialistiske krigshisseren Per Edgar Kokkvoll. Godt jobba, Valen! Kokkvoll er ikke annet enn en underdanig ussel imperialistisk krigshisser.

Måtte Kokkvoll til evig tid representere norsk presses «frihet»! Noe mer avslørende kan vel ikke finnes?


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.