søndag 18. oktober 2009

En desertør — ære være Knut Harald Ulland! Og Care, bøssebærere og andre bidragsytere.

I dag burde selvfølgelig Care og TV-innsamlingsaksjonen æres, og det gjøres den hermed. Inkludert særlig alle de tusener av bøssebærere som fotsoldater som sørger for at flest mulig blir spurt på dørene om å gi. Men jeg har ikke noe konkret stoff om Care å videreformidle. Jeg fant ikke en kronikk av Marte Gerhardsen hvor hun etter det jeg forstod, peker på behovet for strukturelle systemendringer, det vil si politiske endringer, i tillegg til helt nødvendig humanitær og øyeblikkelig hjelp.

I stedet vil jeg bruke denne dagen til å ta opp en tråd i det jeg vil kalle den samme gata. Utviklingsfondet er også en av de mange uegennyttige bidragsytere til en bedre verden. Knut Harald Ulland er den nye daglige lederen i Utviklingsfondet. Han skriver om seg sjøl i Utviklingsfondets infoblad i år: «Hele mitt yrkesaktive liv har jeg arbeidet i bistandsorganisasjoner, noe som jeg i utgangspunktet ikke hadde planlagt. Med bakgrunn som toppidrettsutøver og idrettsstipend til 6 års studier i business og administrasjon ved et universitet i USA, var jeg litt broiler og klar for næringslivskarriere. Men så ble jeg kjent med andre sider av meg selv. Jeg leste mye, blant annet bøker av Erik Dammann og Arne Næss. Og jeg stilte etter hvert spørsmål ved hva vi gjør ved verden, og hvor jeg så meg selv i det bildet jeg tegnet». Dermed en i mine ord en som ikke satser på karriere, høy lønn og rett ut «seg sjæl», men noe større utafor seg sjøl. En flink og ressursrik mann som deserterer for å hjelpe andre fattige. En «vare» det har blitt atskillig færre av de siste 50 åra. Men slike overklassedesertører bidro på første del av 1900-tallet, og kanskje på slutten av 1800-tallet, for store framskritt for millioner av mennesker.

Lykke til i arbeidet i Utviklingsfondet, Ulland! Måtte du vise veg for mange andre til også å bli desertører! Kan dagens tv-aksjon og Care sette i gang noe av det samme for flere?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.