fredag 2. oktober 2009

Rødt: Alder – et blindspor

Dette er et refusert innlegg som ble sendt Klassekampen få dager etter valget. Det tok sin tid å få det refusert. Men jeg legger det likevel ut her, sjøl om diskusjonen heldigvis har begynt å nærme seg noe mer fornuftig, nemlig om politikk.

Fordi Rødt nok en gang ikke kom inn på Stortinget, reises det nå en diskusjon om nye ledere og lederkandidater i Klassekampen. Ankepunktet fra mange er at de to fremste kandidatene er «gamle». Det er ikke en politisk kritikk mot dagens ledelse. Hvis en da ikke mener at folk over 40 over år pr definisjon ikke kan representere og delta aktivt i den politiske kampen, og det er det vel få som tør si rett ut? Folk over 40, og enda eldre enn det, er både politisk aktive, har erfaring og representerer aldersmessig en betydelig del av den norske befolkninga med all rett til å delta i politikken — på alle nivåer.

Den som er misfornøyd med Rødts manglende representasjon på Stortinget må søke løsninga i å endre Rødts politikk, det vil si Rødts strategi og taktikk, ikke i ledernes alder.

Det er pekt på Aslak Sira Myhres lederperiode. I en organisasjon full av sjeldent erfarne og dyktige politikere, av Aslak Bonde kalt «politiske evighetsmaskiner», valgte RVs landsmøte i 1998 altså en 24-åring. Jeg så på det da, og fortsatt, som en populistisk løsning. Den var heller ikke særlig vellykka viste det seg. Valget av Myhre, tross sine gode sider, var mest et uttrykk for organisatorisk og politisk svakhet i RV. Kan 24-åringer og 30-åringer bli ledere i Arbeiderpartiet og Høyre? Nei, og det er fordi det er stor kamp om ledervervene blant de fremste i så sterke organisasjoner. «Kjekk og ung» er en kvalifikasjon som ikke slår an for å samle støtte som øverste leder i sterke organisasjoner, og som ikke bør slå an heller. Andre partier drar også fram unge kjekkaser i posisjoner, men de blir ikke ledere. Det er ikke tilfeldig.

Skal, og vil, Rødt bestå framover, er det prioriteringa av hvilke standpunkter av sin ideologi som de skal sikre seg stortingsmandater for, som er avgjørende. Dahles og Folkvords alder har ikke noe med denne politiske oppgava å gjøre. For heller ikke Myhre ble valgt inn på Stortinget.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.