fredag 6. mars 2009

Kapitalistiske kriser

Tidligere AKP-leder Pål Steigan var i Drammensbiblioteket onsdag kveld og holdt et foredrag for rundt 50 tilhørere med tittel «Krise - hvilken krise?». Der var ikke jeg, men en av tilhørerne var ikke helt fornøyd. Steigan konsentrerte seg om storpolitiske og regionale konflikter.
Tilfeldighetene gjør at jeg har et hefte med tittelen «KRISER I KAPITALISMEN. Artikler om økonomiske kriser og marxistisk kriseteori». Utgitt av AKP (m-l) i 1983, og redigert av Carl-Erik Schultz, som nylig døde, og var professor i sosialøkonomi (men ikke ved Institutt for sosialøkonomi ved Universitet i Oslo, men derimot ved Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) på Ås sør for Oslo). 
Artiklene i heftet er skrevet av flere anonyme forfattere, dels i motstrid til hverandre. Fra artikkelen «Problemer en lett glemmer» siterer jeg følgende: 

«Tre ting en lett glemmer: …
  • De økonomiske krisene er en del av den kapitalistiske økonomiens utvikling. De er altså normale deler av kapitalismen. Det er ingen grunn til å hevde at krisene i seg sjøl ødelegger kapitalismen. Tvert imot er de «nødvendige» for videre kapitalistisk utvikling. De kan likevel bidra til at flere mister tiltroen til at kapitalismen løser ders problemer.
  • Ingen krisepolitikk kan føre til sosialisme. Selv om kapitalismen står i stampe, kan vi ikke lage geniale planer for en økonomisk politikk som fører til sosialisme. De forslagene en reiser har derfor helt begrenset rekkevidde. De er i seg sjøl reformkrav.
  • Ingen krisepolitikk kan oppheve de lovmessighetene som finnes i den kapitalistiske økonomien. Vi kan f. eks. ikke få kapitalistene til å unnlate å arbeide for å få størst mulig profitt. Vi kan heller ikke avskaffe de mekanismene vi drøftet tidligere som fører til at det blir økonomiske kriser påny og påny. Vi kan heller ikke definere bort at staten er kapitalistenes stat, og ikke noen «snill onkel» for oss alle.»
Sitert her fordi det kanskje ikke er så dumt sagt. Kriser er svært nyttige og egentlig nødvendige for kapitalismen; alt som ikke har livets rett kan ødelegges, som for eksempel all overkapasitet på bilproduksjon. Og blir det ikke kriser for å få til slik rasering, fornying og oppgang igjen, vil det være svært hensiktsmessig med kriger, jo mer ødeleggende jo bedre… Nå ser det ut til at vi (her oppe i det rike nord) slipper med krise, foreløpig…  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.