lørdag 28. mars 2009

Oslopakke 3 - en pakke for økt biltrafikk, men også med positive muligheter?


I dag skal en lokalavdeling i Norges Naturvernforbund, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, på et lite seminar diskutere Oslopakke 3. Oslopakke 3 er en stor «samferdselspakke» der i alt 58 milliarder kroner skal brukes til nye motorveger, nye veger, nye jernbanelinjer, bussfiler, muligens noen sykkeltiltak og til drift av kollektivmidler. Minst 39 av milliardene kommer fra bompenger. Se også regjeringas siste vedtak om O3

I en kronikk i Aften i 12.11.2007 skrev jeg om O3, under overskrifta «Stans bilpakka». Jeg stilte spørsmålstegn med hva som blir konsekvensene av økt tilrettelgging for bilkjøring for arbeidsreiser inn til Oslo, hvor skal bilene parkere og hvilke konsekvenser det får for gående, syklende og kollektivreisende inn til Oslo. Jeg skreiv at bilkøene inn til Oslo i dag var et gunstig tiltak som gjør at færre bruker bil, og at motorvegene er åpen for rask bilkjøring i minst 20 av døgnets 24 timer.

Tross klimakrisen er lite sannsynlig å regne med tiltak for redusert biltrafikk, og spesielt redusert biltrafikk på arbeidsreiser. Transportøkonomisk institutt, TØI, hevder at klimamålene ikke oppnås for noen alternativer, og at finansieringsplanen ikke vil holde. 

Men kan en lure inn positive tiltak i pakka? Som en velostrada fra Asker og Lillestrøm inn til Oslo, og bedre kollektivtiltak? I så fall trengs da et samarbeid mellom flere organisasjoner som Natur og Ungdom, Syklistenes Landsforening, og kanskje også Fremtiden i våre hender og til og med enkelte LO-forbund?  

1 kommentar:

  1. Forsker Tanja Loftsgarden fra TØI, innleda: Det har i snart minst tjue år vært en målsetting om redusert biltrafikk og klimagassutslipp. Men i perioden 1992-2005 har andel bilreiser økt, mens turer til fots, sykling og kollektivreiser har gått ned. - Hvorfor redusere biltrafikk? For: Hensynet til lokalt miljø, helse, trafikkfare/-ulykker, skape gode bomiljø med trivsel, mindre kø og verne dyrka mark. For å oppnå målene er det to hovedtiltak: Redusere transportbehovet, og overføre den nødvendige trafikken til mer miljøvennlige tiltak. Og for å oppnå det: Tilrettelgging for miljøvennlig transport og restriksjoner mot deler av bilbruken.
    Rold Lasse Lund, Arbeiderpartiet, Akershus fylkesting, viste til at kostnadene for de flesate tiltak hadde økt betraktelig, nesten doblet, siden de første anslaga, og at det derfor ikke lenger var råd til alle tiltaka i Osloapakke 3. Han trodde det må en ny behandling av hvilke tiltak som kunne prioriteres etter valget. Før valget trodde han ingen ville tørre å foreslå noen endring.
    Spørsmålet er så - hva gjør NOA og NNV videre?

    SvarSlett

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.