mandag 2. mars 2009

Uførepensjon - fordel for den som får det, og for samfunnet

Aftenposten skrev 1. mars om at halvparten av alle nordmenn kan ende opp med uførepensjon. Tonen i reportasjen er at dette er beklagelig både for den enkelte og samfunnet. Det kan jeg ikke forstå er et så stort problem. Men reportasjen er også ganske realistisk. Professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Bergen, Kjell Vaage, peker på det høyeffektive arbeidslivet vi har i Norge. De minst produktive og lavlønte jobbene har vi eksportert til andre deler av verden, og da blir det bare uførepensjon igjen på dem som bare kunne fått de jobbene vi ikke lenger har i Norge. Det er selvfølgelig trist for dem som ikke får jobb når de helst ville hatt det. Men samfunnet har god råd til dette. Ordninga med uførepensjon er nærmest et internasjonalt konkurransefortrinn for Norge. Arbeidsgiverne kan dels eksportere, dels si opp til uførepensjon de arbeidstakerne som de mener ikke er effektive nok. 
NAV i Hordaland holder seg med noe så fint som markedsdirektør. (Dette må da være en offentlig tittel i Jens Stoltenbergs ånd?) Men denne «markedsdirektøren» heter Kenneth Stien, og er ærlig nok til å innrømme at hovedtanken bak opprettelsen av NAV er å stoppe økninga av antall uførepensjonister gjennom å få flere i arbeid. Tiltaket var å gi tidsbestemt uførepensjon til de yngste og få dem i arbeid. Men egen forsking i NAV viser at summen av tidsbestemte og varige vedtak om nye uførepensjoner fortsatt øker mer for hvert år, samme økning som før. (Se figur 1 i NAVs artikkel «Kva påverkar om ein får tidsavgrensa eller varig uførepensjon?»). Og dette var i en periode med høykonjunktur! Nå blir det en voldsom økning i arbeidsledigheten på grunn av krisa i kapitalismen. Og vil Stoltenberg & co og resten av stortingspartiene kjempe like hardt for å redusere antallet uførepensjonister? Tør de å redusere kjøpekrafta så mye for så mange — nå? 
Uførepensjon er ikke «tapte penger» for samfunnet. Pensjonen blir brukt til å etterspørre varer og slik holde den økonomiske sirkulasjonen i gang. — En vinn-vinn-situasjon!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.