torsdag 26. mars 2009

SVs Afghanistan-vedtak — en støtte til fortsatt å være der?

Det inntrykket har dannet seg at SV på landsmøtet har «pusset profilen sin» og «funnet tilbake til» noe av sin gamle partiprofil om fred og sosialisme. Partiet avviste oppfordringen fra noen kjente partimedlemmer om å stille ultimatum i eventuelle kommende regjeringsforhandlinger, men fattet i stedet noen vedtak som ble oppfattet som noe så nær ultimatum som mulig.

Ett av disse vedtakene var vedtaket om de norske troppene i Afghanistan, et vedtak som har gitt inntrykk av at SV ville trekke troppene ut. Nå kommer det motstand mot at dette er å betrakte som et «Trekk troppene ut»-vedtak. I uttalelsen om regjeringserklæring heter det: « ‐ SV vil prioritere å avvikle det norske militære engasjementet i ISAF‐styrkene i Afghanistan, gjennom å si nei til nye bidrag til ISAF i stortingsperioden.» 
Klassekampens Peter M. Johansen kaller vedtaket for «kamuflasjepolitikk» i dag, og viser til at SV i hele denne perioden har støttet opp om alle vedtak om bevilging til krigen, og at landsmøtets vedtak ikke innebærer noe brudd med denne linja.

På Facebook skriver Boye Ullmann at han synes at SVs landsmøtevedtak er dobbeltkommunikasjon som
grenser til det usmakelige og kan tolkes som en støtte til fortsatt å være der, en uttalelse flere kommenterer. Rødt opprettholder sitt krav om å hente soldatene hjem, mens Støre konkluderer: Norges politikk ligger fast under ledelse av NATO.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.