mandag 9. mars 2009

Fjerning av Valla - utvilsomt politisk motivertDet er ingen grunn til å tvile på at ikke Gerd-Liv Valla var en vanskelig sjef og det som verre kan sies. Og Yssen, hun var kanskje heller ikke så flink som hun trodde?

Åpenbart er det at Valla ble et politisk problem for Stoltenberg. Merkelig nok, siden Valla var Ap-medlem, hadde vært statssekretær for Gro Harlem Brundtland, var en viktig brikke for etableringa av den rød-grønne regjeringa og hadde sikret flertall på LO-kongressen for Stoltenbergs store nedskjæringer i pensjonene. Men etter striden om sjukelønnsordninga med regjeringa, ble hun vel et usikkerhetsmoment for Stoltenberg?

VG forstod selvfølgelig hvilken mulighet dette ga til å kvitte seg med en tilsynelatende «venstreorientert» LO-leder. Med full tilslutning av den øvrige journalistflokken. Og de nådde sitt mål; detronisere LO-lederen og få henne fjernet til fordel for en 100 % lojal Stoltenberg-mann.

Det hevdes at LO ikke kan gå i spissen for mobbekampanjer og godt arbeidsmiljø hvis de ikke har det samme i LO-ledelsen. Men hvor er beviset for denne påstanden? Har ikke LO gjort en god innsats for mange hundre tusen medlemmer gjennom flere tiår, samtidig som de har hatt åpenbart autoritære ledere?

PS: VG og mange karakteriserer ofte Gerd-Liv Valla som den tidligere «stalinisten». Men Valla var sammen med blant andre Harald Berntsen medlem i Kommunistisk Universitetslag, en organisasjon som ble stiftet nettopp fordi de ikke ville være medlemmer i noen organisasjoner som ikke tok klart avstand fra Josef Stalins politiske handlinger. Altså et bomskudd, VG! ds

Bildet av Yssen er tatt av Lise Åserud/Scanpix, og kopiert fra aftenposten.no.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.