onsdag 27. april 2011

Sverre Myrli med nytale

Jeg har fått oppgitt av KK at dette motinnlegget til Aps stortingsrepresentant Sverre Myrli skal ha kommet på trykk i dag:

Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Sverre Myrli vil i Klassekampen 20. april presisere avisas referat av hans uttalelser 15. april. Han nekter for at han «skal ha sagt at vi kuttet i budsjettene». I stedet mener han at han sa er «at vi endret pensjonssystemet tidlig slik at det skal være bærekraftig for fremtiden…». Men uavhengig av disputten med journalisten; Myrlis siste versjon er jo bare andre ord for nedskjæringer! Grunnlaget for det nye pensjonssystemet er jo nettopp at «vi» ikke har råd til det! Det har jo Myrli i årevis reist rundt i fagforeninger og fortalt oss. I kortversjonen av rapporten fra Pensjonskommisjonen (2004), der Myrli var medlem, står det at den tidligere pensjonsordninga «vil føre til en sterk økning i pensjonsutgifter utover i dette århundret», og: «Dette setter pensjonssystemet under press og gjør det nødvendig med en pensjonsreform.» Sjøl mange av endringas viktigste politiske støttespillere, som de politiske kommentatorene, har jo også sagt at alt annet enn å si at det nye pensjonssystemet dreier seg om nedskjæringer, er feil. Det gjelder både for hver enkelt pensjonist, og for de totale offentlige pensjonsutgiftene.

Det er merkelig, og interessant, at Myrli ikke lenger vil innrømme at det nye pensjonssystemet dreier seg om nedskjæringer. Kanskje da de offentlig tilsatte kan få beholde sine bruttopensjoner?


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.