onsdag 27. april 2011

Donald Trump med enkle imperialistiske planer — et varsel om mer krig

Dagbladets Vegard Kristian Kvaale melder fra USA 24.04.11 at kjendisrikingen Donald Trump, god for 16,2 milliarder kroner (2,7 milliarder dollar) vurderer å stille som presidentkandidat for republikanerne. Han første utspill er at Barack Obama ikke har rett til å være USAs president, fordi det ikke stemmer at han er født på Hawaii. Men dokumentasjon på at Obama er født på Hawaii finnes. Men i følge tidligere USA-korrespondent for NRK, Bjørn Hansen, i dag på NRK P2 (Politisk kvarter?), teller ikke slik dokumentasjon for mange republikanske folkevalgte hvis det kan brukes til å sverte Obama.

Trumps hovedbudskap er ellers at det er enkelt å ordne opp i alle USAs problemer, et USA som er «på vei til helvete» etter hans mening.

Bensinprisene: - Okkuper og ta olja!
Han er oppgitt over at bensinprisene har nådd hele 6 kroner literen der! Det fordi OPEC ikke pumper opp nok olje ifølge Trump. Det løses ved at USAs president skal ringe OPEC og si: «Gutter, tida er ute. Dere skal ikke få fortsette sånn.»

Han har også planen klar for hvordan han mener USA bør håndtere Irak.

«- Vi gikk inn i Irak og har brukt 1,5 billioner dollar (9000 milliarder kroner). Vi kunne ha gjenoppbygget halve USA. 1,5 billioner, og så skal vi bare forlate landet? I gamle dager var det vinneren i en krig som beholdt restene. Du vinner krigen, og du tar det, sier Trump.» (Sitat fra Kvaale, Dagbladet).

Kvaale refererer spørsmål fra tv-stasjonen ABC om Trump vil at USA skal stjele Iraks oljefelt, svarer han: «- Unnskyld meg. Vi stjeler ikke noenting. Vi betaler tilbake til oss selv de 1,5 trillionene, vi har brukt.» Kvaale refererer hans uttalelser til CNN om Libya: «- I Libya ville jeg gjort én ting. Jeg ville enten gått inn og tatt oljen, eller jeg ville ikke gått inn i det hele tatt. Vi kan ikke være hele verdens politimann.» I følge Kvaale intervjuet CNN Trump: «- Du ville tatt oljen? - Absolutt. Jeg ville tatt oljen, men jeg ville gitt dem rikelig så de kunne levd lykkelig. I gamle dager hvis du vant en krig, var landet ditt». (Min utheving).

Trump vil ha insentiver som gjør at amerikanere ansettes i jobber i USA, framfor utlendinger. Hva skal det være, sier han ikke noe om slik det er gjengitt av Kvaale. Forby utlendingene jobb? Sette ned minstelønna enda mer?

Nå er det ikke sikkert at Trump tross sine milliarder vil kunne slå seg fram som presidentkandidat for republikanerne, langt mindre vinne over Obama. Den velstående Perot Ross nådde ikke opp da han forsøkte seg som selvstendig presidentkandidat i 1992 og 1996. I følge Bjørn Hansen vil Trump være en ønskemotstander for Obama. Ja, mon det?

Det er mer interessant å se på Trump sine uttalelser som et tegn i tida. Som hva «konteksten», det vil si den alminnelige offentlighet i denne sammenheng, godtar av argumenter. Det er stadig mer grove og aggressive uttalelser og trusler. Det er grunnlag for det i USA nå. USA er et land i sterk krise. Påstanden om at USA står foran sammenbruddet, svekkes ikke av uttalelser som en innflytelsesrik og framtredende borger som Trump kommer med. USA er et samfunn der de rikeste beholder alt produksjonsoverskuddet sjøl, og framstår som et like føydalt samfunn som de en går til krig mot. Trumps uttalelser er et varsel om tøffere tider for verdens folk. Dette bildet styrkes av FNs rolle som et krigersk organ, under USAs ledelse. Det likner ikke på situasjonen da en aggressiv ideologisk motivert fasciststat gikk til krig for «Lebensraum», det vil si ressurser. Det likner mer på tida før første verdenskrig da rivaliserende imperialistmakter gikk til krig mot hverandre for å krige seg til bytte. Slik Trump viser til at det var i gamle dager, at når du vinner en krig vinner du alle ressursene til taperne. (Er Trump foreslått til fredsprisen i år?).

Bric-landenes framvekst (Brasil, Russland, India og Kina) er en trussel mot USA og Europa. Kalt de nye supermaktene på møte ved Studentersamfunnet i Bergen (UiB) om disse landene. De representerer ikke et alternativ til kapitalismen, men det svekker heller ikke tendensene til rivalisering om verdens ressurser, snarere tvert imot.

Trump er symptomet på tida — og framtida. Det kan virke som en floskel å gjenta den gammelkommunistiske påstanden om at «Imperialisme betyr krig». Men det stemmer jo faktisk. Det blir stadig flere kriger der vestlige land kriger mot land i Asia og Afrika. Utviklinga av Norge til en aggressiv krigsmakt over hele verden, uten noen form for diskusjon, bekrefter dette.

Noe kan hindre at rivaliseringa blir til ny verdenskrig. Hvis arbeidsløse i den rike del av verden, som i Hellas, Storbritannia og USA, tar lærdom av opptøyene i Nord-Afrika og Midt-Østen og gjør opprør. I så fall et blindt opprør uten mål. Men mindre blodig blir det ikke. Særlig nå når «væpna revolusjon» er blitt akseptert av vestlige politikere og deres allierte i mediene — i andre land enn sitt eget.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.