mandag 18. april 2011

Ordføreren: Bevisst usant om kloakken

I en kronikk i Drammens Tidende skriver jeg i dag om Drammen Høyres gjentatte forsøk på å ta æren for å rense kloakken, mens sannheten var at de kjempa imot:

I fjor kom Høyre-politikeren Lene C. Westgaard-Halle med en skamrosende artikkel der rensninga av Drammenselva for kloakk kun ble kreditert Høyre og særlig tidligere Høyre-ordfører Turid Wickstrand Iversen. Jeg svarte henne i en kronikk i Drammens Tidende 12. mars 2010, «Uforståelig kunnskapsløst om byens historie». Hun svarte med øredøvende taushet.

Utrolig nok klarer ordfører Tore Opdal Hansen den 5. april i år å følge opp Westgaard-Halles historieforfalskninger. Han skriver: «Miljøtilstanden i elv og fjord var svært dårlig, for å si det forsiktig. Det var noe skikkelig griseri. Det var daværende ordfører Turid Wickstrand Iversen som satte i gang arbeidet med kloakkramme-planen og som senere åpnet Solumstrand renseanlegg.»(Min utheving).

Ordføreren gir inntrykk av at «griseriet» var en uunngåelig naturkatastrofe som til slutt Høyre og ordfører Iversen endelig grep tak i, og kraftfullt fikk ordna opp i. Dette er jo helt feil. Griseriet var et resultat av mange meget bevisste og aktive valg av byens politikere. Et samla bystyre kjempa i mange år knallhardt mot å stanse kloakkutslippene til elv og fjord. Jeg spør ordfører Hansen:

  • Hvorfor la bystyrene på is den kloakkrammeplanen de sjøl hadde vedtatt i 1972, helt fram til og med våren 1987?
  • Hvorfor var Høyre med på anken over fylkesmannens pålegg om å rense kloakken i 1976?
  • Hvorfor stemte hele bystyret, inkludert Tore Opdal Hansen og ordfører Iversen, i 1987 igjen for å anke fylkesmannens pålegg om å rense kloakken?
  • Hvorfor dro ordfører Iversen inn til miljøvernministeren på vegne av et enstemmig bystyre våren 1987 med et intenst håp om å overtale statsråden til å slippe pålegget om å rense elva?

Ordfører Iversen sa sommeren 1987 i et intervju med Drammensavisa Fremtiden: «Byen ikke kan leve med fylkesmannens rense-krav»: Fremtidens journalist Stig Solheim oppsummerte helt korrekt: «Ordføreren hevder altså at byen ikke kan leve med kravene. Uten dem kan i alle fall ikke Drammenselva og fjorden leve». Hva slags kamp for ei rein elv er dette og som kan rettferdiggjøre Hansens påstand om partifelle Iversen «som satte i gang arbeidet»?

At den statlig pålagte, og delvis statlig finansierte rensinga av kloakken ble gjennomført av kommunens politikere med ordfører Iversen og administrasjonen på en god og effektiv måte når først nederlaget deres var et faktum, er bare en selvfølge. Mener Hansen at han og hans politikerkolleger bare skulle sitte og furte over nederlaget? Hvem andre skulle lede arbeidet med rensinga? Staten? Ordføreren kan da ikke mene at pressgrupper som Drammenselvas venner og Natur og Ungdom i Drammen skulle påtatt seg denne offentlige oppgaven?

Mange vil tro at Drammen Høyre og ordføreren har så mange gode tiltak å vise til at det ikke skulle være nødvendig å påta seg æren for noe der de har en pinlig forhistorie og overhodet ikke noe å skryte av. Det stemmer ikke. Høyre har satt i gang en aksjon der de gjentar og gjentar at «Høyre rensa kloakken fra elva». Og når det er gjentatt lenge nok og ofte nok så tror folk det? Høyre burde heller sagt: «Dessverre forstod vi ikke nytten av å rense kloakken, verken av hensyn til miljøet eller av hensyn til byen. Vi brukte all vår energi på å hindre rensing i 15 år. Det beklager vi. Vi burde skjønt det allerede da. Men når staten først tvang oss til det, så begynte vi etter hvert å forstå nytten. Og mener vi og andre partier gjorde en god jobb deretter. Vi håper vi har lært av dette.» Når Drammen Høyre nå igjen gir seg en fortid som de som forstod problemet og kjempet for rensing, er dette en usannhet som bare viser at partiet er feigt og ynkelig. I dette lyset blir Hansens, og Drammen Høyres, unnvikende kamp for å beholde sykehuset i Drammen klarere. Som tidligere Høyre-varaordfører Haakon Fossen skreiv i Drammens Tidende 14.01.11: «Selv Drammens ordfører klarte å avstå fra det naturlige standpunkt for hans by — behold sykehuset i Drammen!». En manglende kampvilje og offentlig standpunkttaking som også Høyres ordfører i Asker, Lene Conradi, etterlyste fra Hansen. Men Drammens ordfører valgte Buskerud Høyres interesser framfor Drammens interesser.

Jeg må innrømme at jeg har sett på Hansens arbeid som ordfører med en viss sympati. Men jeg reagerer på hans historieforfalsking. Kombinert med hans underdanighet overfor Høyres gullaugforkjempere som Trond Helleland, forstår jeg hans svakhet. Rus er deilig, og gir ofte overmot — med skadelige virkninger. Rus av meningsmålinger er like farlig. Det kreves mer av en ordfører enn å spre usannheter — eller å gi etter for Høyre-sponsorenes krav om å bygge høyere enn vedtatte reguleringsplaner. Hvis Drammen fortjener en ordfører som har mer enn gele i ryggen, er ikke Tore Opdal Hansen valget.

Ove Bengt Berg, initiativtaker til Drammenselvas venner i 1987

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.