onsdag 2. desember 2015

Av hensyn til integreringa…


Av hensyn til integreringa må muslimer få slippe å se en annen religions symboler, mente først UDI, Utlendingsdirektoratet. Og de burde ikke endra mening, for en annen religion minner jo de mest korantro muslimene om at de møter vantro mennesker. Så hvorfor plage dem med en annen religions eksistens — i Norge? Er det ikke grenser for vår respektløstløshet? UDI hadde rett, dette hindrer integrering!

Og Lars Gule, det er flere timer siden han var på NRK, sier at vi må slutte å drikke alkohol på julebordene. Av hensyn til integreringa.

Ja, og dette er bare en start på en svært nødvendig omstilling vi må ta — av hensyn til integreringa. Men det er ikke tilstrekkelig. Integrasjon betyr som kjent at nordmenn må tilpasse seg innvandrerne, særlig muslimene. Det vil være forferdelig for muslimske innvandrere å se slik vantro oppførsel som daglig utøves av de fleste nordmenn. Hva vil de ikke da tro om landet vårt? Hvordan kan de da få integrert seg? Vi må på ingen måte risikere at de drar hjem igjen til sine mer vellykte og ordna land.

Det er mye å ta fatt på i Norge. Vi har utvikla et forferdelig samfunn, sett fra innvandrere fra den tredje verden og mange alminnelige muslimer. Å kontrollere seksuallivet til alle mennesker er det viktigste for enhver religion (kanskje med unntak for seksuallivet til prester, patere og mullaer). Det mest iøyenfallende i Norge er alt seksuallivet før ekteskapet og utroskapen blant gifte. Dette er den tragiske følgen av vår lovfesta likestilling og at jenter og gutter går i samme skoleklasse og til og med på samme skole. Videre er det jo slik at kvinnen som frister mannen, i Norge ikke blir dømt, men voldtektsmannen! Dette er jo fullstendig misforstått, det er jo kvinnen som er den skyldige, det er åpenbart, ellers hadde ikke mannen latt seg friste. Dette forrykker hele maktforholdet mellom kjønnene. Dette er et kultursjokk av de sjeldne, og omfattende sosiale, økonomiske og juridiske tiltak må gjøres på dette området straks — av hensyn til integreringa.

Vi har flere bransjer som lever av å la kvinnene friste mannen og by seg fram til hvem som helst over alt. Frisørsalonger for damer er de viktigste. Bransjen må vekk, sammen med annet kjønnsframhevende fristeri som kan tvinge mennene til voldtekt. Av hensyn til integreringa.

Eksemplene kan forfleres på alt det skadelige vi har utvikla i vårt nedrige samfunn. Barnevernsloven må oppheves, umiddelbart. Vi kan ikke ha en lov som hindrer faren å slå sine barn, det strider både mot Koranen og alminnelig erfaring gjennom årtusener. Arbeiderpartiets Elvis Chi Nwosu, barnevernsarbeider og motstander av barnevernsloven, spaltist i Klassekampen, har skjønt det: Den norske barnevernsloven er terror mot innvandrerne! Derfor må foreldres rett til å tukte sine barn gjeninnføres — av hensyn til integreringa.

Plikten for muslimske drosjesjåfører til å ta med førerhunder må også oppheves. Av hensyn til integreringa. Hunder er ureine dyr!

Helt meningsløst er det at vi godtar homofili i Norge, og ekteskap mellom dem! Dette virker svært negativ på innvandrere og integrasjonen deres. De vil måtte bruke mye tid på å bekjempe også de homofile, foruten kvinnene, i stedet for å integrere seg.

Det er jo også svært alvorlig at vi har sluppet inn homofile mennesker fra muslimske land i Norge. Som har rømt fra muslimsk dødsstraff. Hvor negativt virker det ikke inn på integrasjonen at muslimske innvandrere må oppleve at noen har flyktet fra og overlevd den helt rettferdige og nødvendige dødsstraffen! Homofile muslimer må sendes tilbake igjen og få sin straff. Av hensyn til integreringa. Innvandrerne kan ikke bruke tid på å bekjempe også homofile. Og jeg trenger vel ikke å nevne konvertittene, de frafalne?

Og dette må bare være begynnelsen. Se på det rasistiske NRK som sender kristne andakter, følger kristne høytider, krever norsk språk av programledere. Hvorfor er det ikke egne muslimske programmer, hvorfor får ikke Islam Nett egen sendetid på NRK? Og så driver vi med mye annet respektløst. Skigåing, for eksempel. Hvis Mohammed på vegne av Allah, hadde villet det, ville han jo oppfordra til skigåing. Utfordrende og upassende går skiløpere i tynne klær som antyder forbudte kroppsdeler, som også særlig fri-idrettsutøverne gjør. Fotball er heller ikke noe bra for integreringa, det er tilpasning til vestlig ensretting. Ikke rart fotballkampen i Paris blei forsøkt stoppa. — Det bestående Norge har ikke tatt inn over seg hvilke utfordringer vi står overfor for å få til integrering! Vi må endre oss, av hensyn til integreringa.

Vi ser hvor dårlig integrasjonen gikk i Storbritannia når Salman Rushdie fikk overleve og fikk statlig beskyttelse. Han som spottet og truet Allah og fikk sin helt rettferdige dødsstraff, fatwa, med plikt for alle gode muslimer til å drepe han. En gjeldende dødsdom utstedt på vegne av Allah! Alt på 1990-tallet var Rød Valgallianse (nå Rødt) forutseende nok til å unnlate å ta avstand fra  muslimenes krav der sikkert tusen toget oppover Karl Johans gate og krevde Rushdies død. Men det er heldigvis ikke tvil om hvor RVs sympati lå, mange medlemmer var både irriterte og opprørte over Rushdie; angripe troende fra den tredje verden! Nedrig! For dødsdommen var utstedt av verdens store daværende antiimperialistiske revolusjonsleder Ayatollah Khomeini, helt korrekt sett på som Maos eneste rette arvtaker i den eneste kampen som betyr noe, nemlig kampen mot USA-imperialismen over hele verden.

Det er trist at vi i Norge har to framtredende politikere som går rundt som levende eksempler på svært mislykka integrering. De har ikke beholdt sine medbrakte tradisjoner, og provoserer ved å ha forlatt dem. Tadja Hadjik går ikke i burka, bruker ikke en gang hijab, og opptrer som en nordmann, og viser derfor klart og tydelig hvor galt det kan gå om ikke det vernes om innvandrerverdiene i samsvar med integrasjonsprinsippene. Det norske samfunnet og tidligere nordmenn må tilpasse seg, av hensyn til integrasjonen. Verst er Abid Raja, har han sagt at det feil å flytte til et annet land uten å tilpasse seg det tilflytta landet, i stedet for bare ta med seg alt og leve som om en levde i hjemlandet. For en forræder! Så ille som med disse to kan det altså gå. Innvandringsentusiastene og vi muslimskbeundrende i Norge føler med rette skam og ubehag ved slike tragiske tilfeller som Tadjik og Raja. Dette må vi forhindre heretter — av hensyn til integreringa.

Vi er mange nordmenn som skjønner behovet for integrering, det vil si at alle innvandrere må få leve i Norge som om de levde i hjemlandet. Det er jo det som er integrering. Medbrakt kultur kan ikke besudles med tradisjoner styrt av Ola Dunk på danskebåten, Harry som handler billig i Sverige og alle dem som drikker alkohol på julebordet. De fremste av oss, Lars Gule, Thomas Hylland Eriksen, Olav Elgvin, Jonas Gahr Støre, Bjørnar Moxnes, Audun Lysbakken og alle aktivistene i kvinneorganisasjonene, disse har skjønt det. Foruten journalistene. Heldigvis.  Bør ikke disse framstående integreringsentusiastene reise til de religiøse lederne og statslederne i land som Pakistan, Afghanistan, Saudi-Arabia, Jemen og Libya og andre land og be om unnskyldning for nordmenns vantro livspraksis og lover? Av hensyn til integreringa?

Integrer dere, nordmenn!

Alláhu-Akbar! Allah er stor!
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.