fredag 18. desember 2015

Æresdrapdommen: Et rasistisk overgrep
Foto: OBB
En norsk domstol, Oslo tingrett, dømte i går tre landsmenn til rundt tjue års fengsel hver. Domstolen kalte det æresdrap, og la noe svært negativt i det. Men det kan det jo ikke være. Ære uttrykker kanskje den største heder vi kan gi noe menneske. Og av hensyn til ære handlet disse. Og så kommer en norsk domstol og dømmer dem!

Dette er nok et eksempel på den usle rasismen som hele Norge er prega av, særlig i politiet og domstolene. Vi kan ikke forstå den fornedrelse og alle de økonomiske følgene det får hvis barna skulle kunne gifte seg med hvem de ønsker, når det er århundrelange forutbestemte tradisjoner for hvem som skal gifte seg med hvem. Hvordan tenker vi nordmenn, halvfulle fra danskebåten eller fra spanskekysten, at disse stakkars foreldra skal kunne møte sine familiemedlemmer og venner etter at de har blitt fornedra av barna sine på denne måten? Fullstendig uten respekt for familie og uten kontroll på barna sine? Da har de bare sine plikter å gjøre, utvikla gjennom årtusener, og de har de utført. På en ærerik måte. Og i stedet straffes de med tjue år fengsel! Det finnes bare én karakteristikk av denne dommen: Rasisme!

Politiets prioritering er typisk. Her kjører det rikfolk rundt i dyre biler langt over fartsgrensene på motorvegene, men der er ikke politiet! Nå reduserer politiet innsatsen mot økonomisk kriminalitet, men stakkars plagete og mistrodde innvandrere går de etter!

Vi må ikke glemme dette: Mens vi som bor her oppe knapt kan kalles en nasjon, vi har jo bare eksistert i litt over tusen år, og ikke har klart å bidra med noe som helst verken for mennesker som oppholder seg her, eller har klart å utvikle noe som helst, så er den pakistanske kulturen av en helt annen og mer høytstående menneskevennlig og utviklende kultur. Vi rekker dem ikke til anklene en gang. Men dette har retten sett helt bort fra. Forsvarerne har ikke gjort jobben sin når de ikke har innkalt eksperter som Thomas Hylland Eriksen, Lars Gule og Olav Elgvin for å forklare dommerne hvor viktig det er å følge kulturen sin, det gir trygghet og er fundamentet for enhver livsførsel. Eller andre vitner. Vi har jo mange velutdanna og folk som kan formulere seg, som et nær fulltallig journalistkorps, og som kunne lært dommerne litt om hva respekt for andre kulturer og tankesett egentlig innebærer. Ikke minst partilederne kan jo si mye glupt om dette.

Dommen representerer et hardt slag for integreringa i Norge. Hvordan kan våre politikere tro at noen skal kunne integrere seg når domstolen setter til side helt grunnleggende tusenårige tradisjoner og at andre i stedet skal påtvinges våre tradisjoner her oppe i det alkoholiserte isødet — som om våre tradisjoner er noe bedre? Med hvilken rett kan vi sette oss på vår høye hest og si at våre verdier er bedre? Vi kan ikke rangere kulturer — alle er like mye verdt (kanskje med unntak for den som er prega av Ola Dunk) og de fortjener alle all respekt.

Er dommen riktig, må loven endres så alle kan bevare sine tradisjoner. Det er det som er integrering. 

Det er helt åpenbart at Antirasistisk Senter har altfor få ressurser. Neste års statsbudsjett er ennå ikke vedtatt. Så noen kan vel sørge for at senterets budsjett påplusses i størrelsesorden 100 millioner? Så mye trengs, minst, for å få stansa den økende rasismen i Norge, både blant myndigheter og folk flest.


Den rasistiske dommen fra Oslo tingrett i går kan ikke bli stående — av hensyn til integreringa.

Foto: OBB

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.