mandag 9. november 2015

Islamovenstre


Walid Al-Kubaisi er en inn-vandrer vi bør lytte til. En god nord-mann. Som utfordrer inn-vandrings-entusiastene og «venstresida». Han skreiv før i Klassekampen, men passer selvfølgelig ikke inn blant KKs lesere. Han er en av de som ikke har kommet til Norge for å utbre og etablere en annen religion fast i Norge på egne territorier. Han har skrivi om de norske venstreorienterte som ruser seg på antirasisme: «…ein typisk venstreradikalar, prega av sjølvhat: Noreg er den dårlegaste staten i verda, og nordmenn er rasistar. Stakkars de [innvandrarar] som er offer». Videre om en slik venstreradikaler han kjenner: «Han er eit typisk døme på den norske offerideologien. Han nyt å omskapa oss [innvandrarar] til offer, for då kjenner han seg rusa som ein god antirasist». Fra Dag og Tid 01.08.14. I nest siste nummer av Dag og Tid, nr 44 fra 30. oktober, skriver han om det han beskriver som «islamovenstre».

Han er opptatt av at de sekulære muslimene forsvinner i det norske offentlige bildet. For han mener at «om lag 40 prosent av norske muslimar ikkje er knytte til eit trussamfunn eller ein moské.» For han viser til at SSB (Statistisk sentralbyrå) oppgir at det er 132 000 medlemmer av muslimske trossamfunn i Norge, mens han mener det er 210 000 muslimer i Norge når en tar utgangspunkt i hvilket land de kommer fra. Og det er vel en sannsynlig regnemåte? Hvis det stemmer: 40 % muslimer som ikke er knytta til muslimske trossamfunn, er en større andel enn de nordmenn som ikke er medlemmer av statskjerka.

Al-Kubaisi mener derfor at vi må bli oppmerksom på, og ta mer hensyn til, at en stor del av muslimene ikke er ekstreme troende, men kristne slik nordmenn flest er «kristne». Han vil derfor at vi skal legge mer vekt på de sekulære muslimene. Han skriver: «Mange muslimar mislikar verkeleg islam. Unyansert kan en seia at dei minst religiøse muslimane i Noreg er iranarar, deretter syrarar, libaneserar, palestinarar og kurdarar.»

Al-Kubaisis poeng er sjølvsagt viktig, og sikkert for det meste riktig. Jeg vil likevel trekke fram hans beskrivelse av «venstresida» i Norge, en observasjon som dessverre er fullstendig riktig.

Det om at de sekulære muslimene blir borte fra offentligheten: «Dette vert forsterka av det eg kallar «islamovenstre», nordmenn på venstresida som i praksis stør dei religiøse muslimane. Heilt sidan dei støtta Khomeini i 1979, har dei hatt ei for ukritisk haldning til islamismen. Mange på venstresida har indirekte støtte Hamas, Hisbollah og Den muslimske brorskapen i ei mistydd tru på at dei støttar dei undertrykte. I Noreg har dette ført til at dei har oversett dei sekulære og liberale muslimane. Dei har ikkje kritisert hijab på born i barneskulen. Og sjølvsagt har dei gått inn for hijab i politiet».  — Ja, er det noe å tilføye til dette? Annet enn at det bare er en helt korrekt — og trist oppsummering?

Al-Kubaisi vil få fram at islam er i framgang til det bedre, at kvinner kaster sløret, og at endringer skjer. Han avslutter med fem råd til media og norske politikere for å støtte det han kaller en god 
utvikling:
  1. Intervju alltid ein sekulær muslim ved sida av ei kvinne med hijab eller ein religiøs mann. Media har ei viktig rolle med å få fram det sekulære muslimske Noreg.
  2. Intervju òg ekspertar som ikkje er frå «islamovenstre».
  3. Få fram at islam òg er i endring.
  4. Ikkje tillat eigne muslimske skular, og ikkje tillat hijab på barne- og ungdomsskulen.
  5. Inkluder dei sekulære muslimane i alt dialogarbeid.
Klassekampen følger den motsatte linja til Al-Kubaisis punkt 3. For der kan ikke Solstad i dagens utgave få kritisere diktninga til Olav Duun uten at de slipper til en innvandringsentusiast, Grethe Fatima Syéd, som motsier Solstad ved å si at Duun er sentral for å forklare det hun kaller «flyktningkatastrofen».  
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.