lørdag 12. desember 2015

Et nytt venstreparti!


En venstreorientert holdning har de siste århundrene vært sett på som en holdning som støtter sosial rettferdighet og bekjemper krig — på tvers av ønsker til rikfolk og intolerante mørkemenns påstander om en påstått guds vilje nedtegna for mange tusen år sida. I vår del av verden har venstresida derfor vært hoveddrivkrafta innafor sine nasjonale rammer for å få til sosial utjamning og gi individuell frihet på tvers av religiøse påbud. Som like rettigheter til begge kjønn, og for kvinnenes rett til skilsmisse og selvbestemt abort.

Dette har dessverre snudd seg trill rundt. I dag oppfattes en venstreorientert politiker i alle land i Europa som en som prioriterer kamp for en grenseløs verden med ubegrensa rett for hvem som helst i verden til å bo hvor som helst. Samtidig som økonomisk kamp nedtones aksepterer en typisk europeisk og norsk venstreorientert politiker religiøs tvang som kvinneundertrykking — hvis den utøves av muslimer eller innvandrere fra deler av verden som ikke har opplevd økonomisk og sosial utvikling de siste tusen år. Statsstipendiat Al-Kubaisi har treffende kalt den nye norske venstreretninga for «islamovenstre». Den nye venstrepolitikeren støtter også kriger rundt om i verden i «det godes tjeneste», som om statsgrenser og statlige sjølstyre ikke lenger finnes. Dette nye synet deler venstrepolitikerne med en ikke folkevalgt politisk elite av universitetsfolk, statsfinansierte aksjonskomiteer og journalister. Sammen styrer denne eliten hvilke debatter som skal tillates og de bestemmer politikken uten folkelig støtte. De er videre enige om at internasjonale ikke folkevalgte organer gjennom konvensjoner skal overstyre nasjonal sjølråderett. Sånn både utvaskes og oppheves begrepet venstreorientert.

Vi som vil fortsette kampen for sosial rettferdighet som er oppnådd i hver nasjon og bevare og utvikle de hardt tilkjempa individuelle frihetsrettighetene, vi har i dag ikke noe parti å stemme på. Fraværet av et sånt parti gjør det også vanskelig å organisere en motstand mot alle sider av den rådende politikken, og gjøre det mulig for de mange som nå er presset til taushet, kanskje en majoritet, til fritt å kunne uttrykke sin motstand. Fremskrittspartiet er ikke noe alternativ. Frp administrerer og legger til rette for den ukontrollerte masseinnvandringa vi ser i Norge i dag, er for utenlandskriger og er klar i sin økonomiske politikk: mer overføring av penger til de rikeste.

Over hele Europa vokser motstanden mot elitenes politikk. Den er vedtatt uten folkelig forankring. Det viser de siste valgene. De europeiske partiene som kanaliserer folks motstand mot eliten blir karakterisert som ytre høyre, men er partier som Frp tar kraftig avstand fra, opptatt som Frp er av de rikeste. Partiene som påståes å være ytre høyre forsvarer den svekka og arbeidsløse arbeiderklassens økonomiske interesser. I motsetning til eliten som støttes av en allianse mellom de store høyrepartiene og sosialdemokratene.

Det er nødvendig å gjenreise den stolte venstretradisjonen mot krig, for sosial rettferdighet og mot religiøs tvang. Da trengs et nytt parti. Som stiller til valg i 2017. Sammen med to andre, Gry Bredesen og Eli Kvåle Lysne, har jeg tatt initiativ til dette partiet. Men vi trenger flere til å utvikle et slik nødvendig valgalternativ.


Ove Bengt Berg, leder av interimstyret for Venstrepopulistene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.