lørdag 9. juli 2011

Norge og SV hjalp IMF til å fortsette med sin usosiale nedskjæringspolitikk

I sin lange artikkel i Klassekampen 7. juli, «Ein politisk blindgjengar», tar Rune Skarstein også opp et interessant forhold mellom IMF og den norske regjeringa. Der SVs tidligere finansminister er stolt over at Norge sikra at IMF kom på banen, påstår Skarstein at Norge redda IMF fra nedlegging slik at IMF kunne fortsette å gi sine pålegg om nedskjæringer i allerede kriseramma land.

Skarstein hevder: «Etter katastrofen i Argentina rundt tusenårsskiftet vart IMF praktisk talt utan oppdrag. Brasil, Argentina og Indonesia, som i 2004 representerte 82 prosent av fondet sine samla utlån, betalte tilbake all si gjeld i 2005/06. Dermed forsvann også renteinntektene som skulle dekke fondet sine driftsutgifter. Gullbehaldninga, som høyrer til medlemslanda, var meint å skulle støtte støtte utlåna. Men for å berge IMF vedtok styret at fondet kunne selje delar av gullbehaldninga for å finansiere lønningar og andre driftsutgifter. IMF var i praksis bankerott.

Som The Economist rapporterte 3. februar 2007, håpa dei tilsette i fondet at nye statar snart måtte hamne i gjeldskrise! Nye pengeinnsprøytingar sette i verk av KH [Kristin Halvorsen] og andre vestlege politikarar gjorde at IMF så å seie vart redda av gongongen.

Halvorsen skriv at IMF fekk «jobben» mot at dei skulle «endre kurs». Det har dei ikkje gjort.»

Skarstein belegger den siste påstanden med mange eksempler. Han viser til studien som den amerikanske økonomen Mark Weisbrot gjorde av IMFs avtaler i 41 land. I 31 av disse krevde IMF innført en politikk som førte til arbeidsløshet og økt fattigdom. Skarstein viser også til en studie av David Stuckler som har ført til at helsetjenester for «folk flest» har blitt klart svekka.

At Skarstein også viser til at politikken til SVs finansminister Kristin Halvorsen går helt på tvers av klare formuleringer i SVs program, er egnet til å overraske, — ja, hvem egentlig?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.