søndag 17. juli 2011

Ta tilbake skjærgården!


Dette innlegget stod på trykk i Aftenposten 17. juli, se foto av teksten ved siden av bildet med kajakkene:

Dødsulykkene i skjærgården i år viser oss et samfunns-område ute av kontroll. Det har fått utvikle seg en kultur med motorisert støy i høy hastighet i konflikt med naturen, med andre sjøfarende som kajakkpadlere og seilere og til plage for alle på land med sin enorme støy. Siviliserte samfunn har regulert slik trafikk på land. Men under slagord som «Sjøen for alle» har de mest vulgære av oss fått etablere en anarkistisk oase med støyende fart i alkoholrus der det ikke er plass til andre enn dem sjøl.

Det er på tide å ta tilbake skjærgården som det fredelige natureldorado det kan være. Fjellheimen har vi klart å bevare på en bedre måte, sjøl om motorkreftene også der er på stor frammarsj, særlig på vinteren.

Både fart, motorkraft og støy i skjærgården må underlegges kraftige restriksjoner, og myke trafikanter som padlere, roere og seilere må gis forrang. At slike tiltak sparer livet til de mest uansvarlige, er ikke så viktig. Viktigere er at det gir trivsel og helse til et større flertall når vi får tilbake skjærgården.

Innlegget ble fra min side undertegnet med Ove Bengt Berg, padler.

Foto: OBB. Klar for tur på Tjøme.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.