fredag 22. juli 2011

Det hodet er fullt av…

NRK tekst-tv omtalte i går den tysk-franske enigheten om EUs tiltak overfor de kriseramma EU-landa under overskriften «Fransk-britisk enighet…». Dette er jo åpenbart en skrivefeil for fransk-tysk eller tysk-fransk enighet. Men er denne feilen tilfeldig?

NRK, og hele Norge, har en sterk tilknytning til Storbritannia og alt britisk, og mot London. NRK har lagt ned sitt korrespondent-kontor i Berlin. Jeg vil derfor påstå at denne skrivefeilen ikke er tilfeldig, men avslører hele NRKs tankegods, og det som skal til for å få jobb der.

Det nære norske forholdet til Storbritannia kan forklares historisk og næringspolitisk, med etterfølgende kulturelle og politiske bånd. Men hvorfor skal det gjelde i dag? Særlig for en elite som påstår at de er for EU og europeisk samling, hvorfor all denne konsentrasjonen om det britiske? Engelsk fotball, i denne middelmådige fotballnasjonen, blir jo også til dels presentert som viktigere enn norsk fotball.

Britisk-manien i NRK og i Norge er bare å beklage.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.