torsdag 14. juli 2011

Den egentlige Oslofjordforbindelsen: Senketunnel Moss-Horten!

Følgende innlegg står i dag på trykk i Drammens Tidende:

Mange skriver innlegg i DT og ber om at det bygges bro mellom Sætre og Drøbak. Det tror jeg er et forgjeves krav, og uansett feil.

Vi må ikke glemme at den fergefrie forbindelsen Drøbak-Sætre var et tiltak skrinlagt av Vegdirektoratet. Men forbindelsen likevel ble vedtatt, fordi den daværende Ap-regjeringa ga det som politisk kompensasjon til Buskerud Ap for at de stemte for å flytte hovedflyplassen fra Hurum til Gardermoen. Hele Drøbak stod samla mot ei svær bru som ville ødelegge stedet, bare for at buskerudfolk skulle komme raskere til Sverige på handleturer. Motstanden fra Drøbak mot bru vil ikke bli mindre nå. I tillegg kommer de resterende 4-5 milliardene på ny tunnel fra Spikkestad til Lier og E-18. Et viktig argument for mammutsjukehuset på Gullaug var å få utløst disse 4-5 milliardene. Nå blir det enda vanskeligere.

Drammen og Buskerud bør nå tenke nøyere over til hvilke formål de vil be staten om 10-15 milliarder til. Deres tidligere krav har svekka dem svært: Med kamp mot rensing av elva, kamp mot sykehuset i Drammen, og også kampene for Gullaug og Drøbakforbindelsen. Og prioritering av lokalveg til Konnerud, der formannskapet bor, framfor E-18 i tunnel under elva.

Ferge«frie» samband betyr stansing av reisemuligheter for fotgjengere og syklister. Når først fotgjengere og syklister skal hindres, bør det gjøres i kombinasjon med milliardtiltak som har stor samfunnsnytte. Den egentlige Oslofjordforbindelsen er den mellom Horten og Moss. Den ligger sentralt for alle steder nord og sør for aksen Horten-Moss på begge sider av fjorden. Hvis det fortsatt skal satses på privatbilismen, er det her staten bør bruke sine milliarder. På en senketunnel — et rett rør på pæler på bunnen og ikke lenger ned enn at store skip kan passere over. Egne rør for tungtransport og tog kan også bygges samtidig. Dette er den egentlige Oslofjordforbindelsen. Å kalle Drøbak-Sætre-tunnelen for Oslofjordforbindelsen, er et misvisende navn og bare uttrykk for et politisk kupp — og sneversyn.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.