onsdag 6. oktober 2010

— Ikke tro på det som blir sagt om sykkelveier i statsbudsjettet

Nettstedet ABC Nyheter har i dag et intervju med meg i forbindelse med sykkelsatsinga på statsbudsjettet. Intervjuet er foretatt av ABC Nyheters journalist Thomas Vermes. Jeg viser til de foran oppgitte lenkene, og gjengir her et utdrag av artikkelen der jeg er sitert:

«Midlane vil i hovudsak verta nytta til å etablera samanhengande sykkelnett i byar og tettstader, …», skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding - om målet som ble fastsatt i 1977.

Null forventninger

Norges Naturvernforbund sier i en kommentar at dette er altfor lite, bare 39 prosent av det som ble lovet for perioden 2010-2013. Men Ove Bengt Berg ser enda svartere på utsiktene for syklistene:

- Hvilke forventninger har du da, Ove Bengt Berg?

- Overhodet ingen, sier Berg, …

Null måloppnåelse

Se bare hva han oppsummerer om sykkelveier i årene bak oss:

I statens vegplan fra 1977 var målet at 72 tettsteder innen 1985 skulle ha et sammenhengende sykkelveinett. Per dags dato finnes ingen by eller tettsted som har oppfylt dette.

Oslo har vedtatt sykkelplaner i 1977, 1990, 1999 og 2006. Planene er i liten grad gjennomført. Av tiltak i indre by som skulle være ferdig i 2009, var ingen engang påbegynt i mai i år.

Hva da i 2011?

- Er det da alt håpløst også framover mot 2011, Berg?

- Jeg kan ikke forstå at det er mulig å svare noe annet enn at det er helt håpløst. Det er ikke politisk vilje. Og politisk vilje er igjen avhengig av at noen har pressmidler, svarer Berg.

- Egentlig er det utrolig at politikerne i det hele tatt snakker positivt om sykkelveier, mener han og kommer inn på sin forklaring av det store gapet mellom vedtak og gjennomføring:

- Å overse sykkelinteressene er politisk helt kostnadsfritt. Syklistene har ingen sanksjonsmidler.

- Gang-/sykkelveier er umulige

Berg mener at politikerne avslører manglende kunnskaper om sykling når de slår sammen satsing på gang- og sykkelveier.

- Politikerne skjønner ikke dette med sykling. De snakker om gang- og sykkelveier.

- Men gang- og sykkelveier er som regel uegnet til å sykle på. De er langstrakte leikeplasser og luftearena for folk med to bikkjer i lange bånd, sier Ove Bengt Berg.


1 kommentar:

  1. Fyttirakkern:( Jeg visste ikke at det var så lite som ble gjort med sykkelforholdene. Det er fullt mulig å henge sin aksjon om bedre sykkelforhold i Oslo på aksjonsgruppene til Bjørvika. Det er en gruppe bestående av mange beboerforeninger, velforeninger, engasjerte privatpersoner osv som stiller krav til myndighetene når nye bydeler utformes. Mer info: http://www.plansmier.org/
    Kontakt Selskabet for Oslo Byes Vel v/Arne Sødal http://www.sodalarkitekter.no/kontakt.html

    SvarSlett

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.