fredag 1. oktober 2010

Gullaug-kjøp ikke avgjørende


Onsdag 29. sept. hadde jeg følgende innlegg på trykk i Budstikka, lokalavis for Asker og Bærum:

Det er bra og helt nødvendig, at befolkninga i Bærum nå engasjerer seg gjennom aksjonen Venner av Bærum sykehus. Kanskje i seineste laget, men ikke for seint. Fint også med støtte i lederartikkelen i Budstikka 25. september.

Det er åpenbart korrekt at med bygginga av et mammutsykehus på Gullaug i Lier blir sykehusene i Bærum, i Kongsberg og på Ringerike overflødige. Det vil ikke bli økonomisk mulig å opprettholde lokaltilbudene i tillegg til det nye store. Parallellen til nedlegginga av lokalsjukehusa i Oslo på grunn av det store nye A-hus i Lørenskog, er åpenbart riktig.

Men om det nå blir bevilga penger til kjøp av tomta på Gullaug, vil konsekvensen av denne kvarte milliarden ikke være avgjørende. Den kan måtte bevilges som en gest til Buskeruds stortingsrepresentanter og det politiske presset fra fylkestinget i Buskerud. Kampen for å flytte sykehuset ut av Drammen til Gullaug samler hele Buskerudbenken på Stortinget bortsett fra Per Olaf Lundteigen. Det legges stor prestisje i dette mammutsykehuset, og Høyre i Buskerud er ivrig på å kritisere Ap for ikke å gjøre nok for Gullaug. Flytting til Gullaug er for Buskerud også et krav om kompensasjon for at hovedflyplassen ikke ble lagt til Hurum. Et nederlag som fortsatt svir for mange buskerudpolitikere, særlig dem fra Ap.

Drammen kommune disponerer i dag et område som er så stort at alt prosjektert på Gullaug kan plasseres der. Viktigst er likevel at en i Drammen sentrum kan bygge akkurat det som det er behov for i Vestre Viken av fellestilbud og til å dekke lokale akuttbehov.

Om tomta på Gullaug blir kjøpt, er det ikke dermed gitt byggetillatelse. For til bygging dreier det seg ikke om en kvart milliard, men minst ti milliarder. Vedtaket om bygging vil sitte langt inne, både i Vestre Viken og i Helse Sør-Øst. Det vil bare skje etter politisk pålegg fra regjeringa. 10 milliarder er masse penger som må konkurrere med andre gode formål og helsetiltak over hele landet. Buskerud har alt fått kompensasjon for tapet av hovedflyplassen med Drøbaktunnelen, og trenger ikke ytterligere kompensasjon. Men ti milliarder til Gullaug regner Buskerud også med at utløser nye statlige fire milliarder til å fullføre riksvei 23 så buskerudfolk kan bruke kortere tid på sine handleturer til Sverige med bil. Og nye dyre kommunikasjonstiltak da Gullaug ligger fjernt fra der folk flest bor. Noe som også vil generere miljøskadelig trafikk.

Sjøl om regjeringa pålegger Helse Sør-Øst å kjøpe tomta på Gullaug, er det ingen grunn til å gi opp. Det betyr ikke at spatakene begynner samtidig. Motstanden vil helt sikkert øke etter som erfaringene med A-hus går opp for stadig flere. Jeg tviler på om det blir politisk mulig, for noen regjering, å bruke knappe helsemilliarder på å oppfylle buskerudpolitikernes sutring.

Der ligger også mulighetene for Bærums befolkning, og andre i Vestre Viken.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.