tirsdag 14. september 2010

Finanskapitalen — rikere enn statene, og mektigere

I går var statsminister Jens Stoltenberg «vert for en konferanse i Oslo som skal adressere problemene med skyhøy ledighet og svak økonomisk vekst», for å sitere Nrk.no.

Utgangspunktet er at det er 30 millioner arbeidsledige som følge av finanskrisen. Jeg hørte lederen av et FN-organ, mener jeg det var, eventuelt lederen av ILO, men uansett hvem det var, så sa han at det var dem som ikke hadde det minste for ansvar for finanskrisen som måtte bære byrdene. Det var en uttalelse gitt på direktesending på Nrk 2 i går, men som ingen kommentatorer eller redaktører av debattprogram fant interessant.

Samtidig kom det fram at det var de enkelte statene som var de svake partene i forhold til den internasjonale finanskapitalen. Det var de siste som satt på makta, de hadde penga, hadde lånt dem ut til statene som trengte penger de ikke hadde til stimuleringstiltak, og til vilkår finanskapitalen bestemte. Det gikk nå ut «paroler» om at finanskapitalen ikke måtte være så streng med tilbakebetalingskravene slik at en ny finanskrise ble resultatet! Får håpe de er snille, da!

TV2 viser bilder av demonstrasjoner og opprør i Hellas i tilknytning til følgene av finanskrisen. Godt for noen, de som har mest makt, å tenke på at slike protester bare er uttrykk for tilfeldige, spontane og ikke minst politisk uorganiserte med tanke på et politisk systemalternativ til kapitalismen. Godt statslederne har lyktes med å knuse sosialismen og kommunismen som et alternativ!

Statslederne, og alle de norsk ministrene og LO-leder Flåthen var særlig opptatt av den store arbeidsledigheten for ungdom, ikke bare ute i Europa, men også i Norge. Men samtidig som det ikke er arbeid til ungdom, og framhever det åpenbart uheldige ved det, så er det om å gjøre å få de eldre til å stå lengst mulig i arbeid. Dette går jo ikke i hop. Det er ikke «behov for alle». Det trenges flere folk i omsorgssektoren, men omsorgssektoren har ikke arbeid til dem, eller det finnes ikke midler til å øke antall arbeidsplasser med en forsvarlig lønn. Derfor hadde det vært bedre med lavere pensjonsalder, hvertfall midlertidig, for å få de unge i arbeid. På slutten av 1980-tallet måtte faren min, pensjonist mot sin vilje pga pensjonsbestemmelsene i forsvaret, gå fra sin ekstrajobb i staten for at de unge arbeidsledige skulle få arbeid. En politikk LO ivret for da. Sjøl om han ikke likte det, var det vel riktig at han som mottok pensjon, ikke også skulle ha arbeid med lønn og dermed ekstra inntekt på bekostning av arbeidsledig ungdom?

For øvrig sa Stoltenberg i Dagsnytt 18 at det var 750 000 på uførepensjon i Norge. Det er jo en faktisk feil. Pr 30.06.2010 sier statistikk fra nav at det er 299 568 som har uførepensjon i Norge. Mens det pr året før oppgis at uføreytelser samla, dvs både for tidsavgrensa uførepensjon og «varig» uførepensjon, er 346 239. Hvem er det da statsministeren regner som uførepensjonister?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.