onsdag 15. september 2010

Ikke inhabile? Men Qvigstad og Busch skal jo granske seg sjøl!


Det er lagt fram påstander om at påtalemyndigheten i Treholtsaka la fram forfalskete bevis. Riksadvokat Busch har nå bedt førstestatsadvokat Lasse Qvigstad om å granske om påtalemyndigheten la fram forfalskete bevis. Det virker ganske naturlig.

Men hvem er de personene Busch og Qvigstad skal granske for å ha lagt fram forfalska bevis i Treholt-saka! Jo, nettopp Qvigstad og Busch! «Går det an, det´a?». Ja, det gjør visst det. Det dreier seg jo om ei sak der hele det norske overvåkingspolitiets og den norske statens politiprestisje står på spill.

Høyres stortingsrepresentant Nikolai Astrup har bedt om at deres habilitet skal vurderes, i følge Aftenposten nett 14.09. Professor i rettsvitenskap, Eivind Smith sier i følge Aftenposten nett til NTB: «Men det at spørsmålet om deres habilitet kan reises, taler for at de bør tas av saken, mener han. I så fall må det oppnevnes en setteriksadvokat, sier Smith.»

Men fagdirektør Sylvia Peters i Politiavdelingen i Justisdepartementet sier merkelig nok, at dette ikke er Justisdepartementets bord. For påtalespørsmål er ikke noe Justisdepartementet har noe med, der er Riksadvokaten suveren! Det må for det første være et viktig prinsipielt spørsmål, for det betyr at riksadvokaten er gitt en særstilling der han kan hindre anklager mot seg sjøl å bli behandla. Derfor kunne tidligere riksadvokat Dorenfeldt ha en så suveren posisjon? Dette må da være et rettssikkerhets spørsmål?

Men til den konkrete saka, kan, når Qvigstad og Busch gransker seg sjøl, komme til at Qvigstad og Busch gjorde straffbare handlinger i forbindelse med Treholtsaka og foreslå seg sjøl straffa??

Qvigstad spilte en helt sentral rolle for å hindre at det kom fram at konvolutten ikke kunne inneholde så mange penger som påstått. Med hjelp av Overvåkingspolitiets sine agenter på NTH kritiserte Qvigstad «konvoluttekspert» Ingolf Hådem sine beregninger alt før Hådem hadde endelig konkludert og før han sendte sine beregninger inn til påtalemyndigheten. Qvigstad presset i følge boka Forfalskningen, side 127, Hådem til å konkludere som han ville. Qvigstad var altså ikke interessert i uavhengige fakta. Qvigstad hadde en konklusjon som passet med hans påstand i anklagen, og den arbeidet han sterkt for at ikke skulle svekkes av brysomme fakta. Det er ikke slik en polititjenestemann skal opptre etter våre prinsipper. Er det sannsynlig å tro at dagens førstestatsadvokat Qvigstad skal komme fram til at statsadvokat Qvigstad i Treholtsaka har opptrått klanderverdig og straffbart? Hva? Really? Det er ennå en stund til jul…

Det er helt uforståelig at det ikke blir et sterkt politisk press mot at Qvigstad og Busch skal granske seg sjøl. Det er interessant at de sjøl tviholder på sine posisjoner. Men her er vi kommet i en situasjon at de som er mest høylydt og sterkest i sitt forsvar for liberale rettsstatsprinsipper, kan bli avslørt for det de er: kortsiktige forsvarere av egne politiske posisjoner og økonomiske interesser — mer enn gjerne på tvers av de prinsippene de påstår at de støtter. Prinsipper er bare taktiske politiske argumenter mot politiske motstandere, framført med makt og uten ubehagelig lys fra en påstått kritisk presse.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.