onsdag 22. september 2010

Skage, Gullaug og sløsing


Dette innlegget stod på trykk i Drammens Tidende 20.09.2010:

Vi har merket oss at Arvid Skage i flere innlegg har ivret for å flytte sykehuset i Drammen til Gullaug, nærmere sin hjemkommune Røyken. I hans siste innlegg har han reagert på en eventuell pengebruk ved å endre navnet «Sykehuset Buskerud» til «Drammen sykehus». Om navneendring skal skje, vil ikke vi ta stilling til. Men vi er enig i at dagens navn er feil både språklig og ikke minst reelt. Det finnes ikke lenger noe sentralsykehus i fylket i fylkeskommunal eie.

Vi synes imidlertid det er helt uakseptabelt av en tilhenger av flytting til Gullaug å bruke hensynet til å bruke penger på pasientene som et argument for Gullaug. Det vil koste langt opp mot 10 milliarder kroner, om ikke mer, å flytte sykehuset til Gullaug, og til et omfang og størrelse som det i det nåværende Vestre Vikens sykehusområde ikke er behov for. Flyttingen vil også gi økte trafikk- og miljøomkostninger som resultat. Vi mener det må være hevet over tvil at fylkestingets reelle begrunnelse for flyttingen er å skaffe økonomiske ringvirkninger i en del av Buskerud fylke med få økonomiske stimuli.

Vi har ikke noe imot at Hurumlandet kommer ut av sin økonomiske bakevje, eller at Lier skal få en hjørnesteinsbedrift. Men å argumentere for flytting til Gullaug med pasientenes behov og fornuftig bruk av knappe offentlige helsemilliarder, nærmer seg det uhederlige, og er hvertfall faktisk feil. Dagens og fremtidens sykehusstruktur tilsier ikke lenger et fremtidig sentralt fylkessykehus med en størrelse som prosjektert på Gullaug. For øvrig er det plass til alle de prosjekterte bygg på Gullaug på dagens sykehusområde i Drammen, til en langt rimeligere kostnad.


Ove Bengt Berg, Tom Helgesen og Harald Kaldestad.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.