søndag 19. september 2010

Valget i Sverige - sosialdemokratene slo ikke seg sjøl

I Sverige er ledigheten blant ungdom størst i Europa. Kanskje så mye som nær hver tredje unge. Arbeidsledigheten er ellers høy, på rundt 10 %. Likevel klarer altså ikke de som skal være representantene for disse gruppene å mobilisere nok velgere til å stemme på seg for å få regjeringsmakt. Flertallet i Sverige lar seg lokke av skattelette for mer personlig forbruk, uten at de tenker på at da får de dårligere offentlige fellesgoder.

Eller er dette helt gal analyse? At det dreier seg om tillit til personer, at Reinsfeldt er mer tillitvekkende enn Salin? Men hvilke politiske vurderinger ligger bak en slik tillitsvurdering - tilsynelatende uavhengig av politiske standpunkter? Eller betyr det, som Erna Solberg hevder, at det for Sverige går i riktig retning med mindre arbeidsledighet og at regjeringa derfor fikk fortsatt tillit? Det kan da ikke være prioritering av politikk som skulle gi flere stemmer til Reinsfeldt enn Salin? (Men nå fikk sosialdemokratene flere stemmer prosentvis enn «moderaterna»).

Sosialdemokratene tar heller ikke sin kritikk av moderaterna på alvor. De nekter å inngå samarbeid med Sverige-demokratene for å få makt og forsvare og gjennomføre det de mener er viktig. Økt innvandring og toleranse for totalitær praksis er viktigere enn økonomi for sosialdemokrater i Sverige, som vel også i Norge. Makt er altså ikke så viktig når det kommer til stykket. For hva kan egentlig Sverige-demokratene oppnå? Er Sverigedemokratenes velgere først og fremst overklassevelgere fra Djurgården?

Jeg tror vi må kunne si at sosialdemokratene er kommet til veis ende som ideologi. Med utelukkinga av kommunismen og sosialismen som alternativ til kapitalismen, er sosialdemokratiet som historisk rolle også utspilt. Sosialdemokratene i Sverige, og i Norge, er jo gjennomsyra av markedsøkonomisk tenkning. Markedsøkonomiens kontroll er nå sjølve ryggraden i sosialdemokratisk tenking. Og ikke minst bruk av partiverv som karriere til et mer innbringende arbeid i offentlig eller privat sektor. Stikkord: Pølse-Hansen. Ikke bare er en fysisk arbeidsinnsats fullstendig fremmed for Arbeiderparti-folk, de forstår ikke eller er opptatt av den typen samfunnsarbeid. (Ja, jeg veit at stortingspresidenten også har vært skogsarbeider, et unntak). Det som betyr noe for Aps ledelse er de høyreorienterte forskerne i FAFO og næringslivsfolk som oppdrettsfisker Berg-Hansen og rekefisker (etter eget utsagn) Røkke. LO er en organisasjon de gir ordre til.

Sosialdemokratenes ideologi er uegna til så slå «borgerlige» politikere. Fordi de står for det samme.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.