fredag 13. august 2010

Nato styrker Taliban!

Følgende innlegg stod på trykk i Klassekampen 12. august.

Direktør i Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Jan Egeland, kommenterer det nye flertallet mot norsk deltakelse i Afghanistan-krigen med å «avvise at Norge skal kaste inn håndkleet nå. - Vi kan ikke si til afghanske kvinner og menn at nå har vi satt dere i en ekstremt sårbar situasjon, og nå gir vi opp», sier han til VG i følge NRK nett 08.08.2010. Også PRIOs direktør Kristian Berg Harpviken hevdet i TV2 10.08 at det ville bli mer kaos hvis vi trakk oss brått ut nå. Viktigere enn at Egeland og Harpviken sier dette, er at de målbærer synspunktene til regjeringa og et enstemmig Storting.

Men kan USA, Nato og Norge virkelig klare å knuse Taliban og «utrydde dem»? Etter at USA fjerna Taliban fra statsmakta ved invasjonen, har Taliban etter ni års krig styrka seg betydelig militært og politisk. Derfor er sannsynligheten heller denne: Nemlig at jo lenger og hardere USA/Nato/Norge driver krig mot afghanerne, dess mer vil afghanerne oppdage behovet for en samlende kraft mot de utenlandske troppene. Og det er i dag bare Taliban som kan fylle rolla som den samlende krafta for afghanerne. Altså vil resultatet bli motsatt av det tilhengerne av fortsatt krig mener: Jo før okkupantene trekker seg ut, desto mer reduseres Talibans mulighet til for lang tid å gjøre seg til en enda vanskeligere overvinnelig kraft for andre afghanske grupper. Derfor: Jo før vi trekker oss ut, desto raskere og lettere vil afghanerne sjøl kunne finne seg et annet styre, et styre som nok ganske sikkert ikke vil være Taliban — i et lengre perspektiv.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.